Pražský sborník historický XIX

Pražský sborník historický XIX
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XIX

obsah:
J. Čarek: Z dějin staroměstských domů. · F. Šmahel: Pražské povstání 1483. · A. Kostlán, V. Ledvinka, J. Pešek: Zemský prubíř Pavel Griemiller z Třebska (Příspěvek k poznání ekonomické a kulturní aktivity obyvatel pražských měst ve druhé polovině 16. století). · Recenze a referáty. · V. Ledvinka, J. Mendelová, B. Zilynskyj: Výběrový soupis pragensií ze léta 1982 - 1984.