Pražský sborník historický XL

Pražský sborník historický XL
Availability: to 14 days
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Obsah:

Studie
Petr Čornej: Kočička, Kurvička, Kokot a Múdrá Hlavička aneb Staroměstští řezníci v husitské revoluci
Petr Kreuz: Kouzelnictví a jeho pronásledování v jagellonské Praze. Příspěvek k počátkům kouzelnických a čarodějnických procesů v Čechách
Gary B. Cohen – Tomáš Rataj (ed.): Denkschrift der Deutschen in Prag (1916). Pamětní spis pražských Němců (1916). Edice s českým překladem.
Gary B. Cohen: , Politický kontext vzniku pamětního spisu pražských Němců (1916). Úvodní studie. (přeložila     Veronika Knotková)
Tomáš Rataj: , Úvodní slovo editora (autorství, předlohy, ediční zásady)
Denkschrift der Deutschen in Prag (1916)
Pamětní spis pražských Němců (1916) (přeložil Tomáš Rataj)
Jana Konvičná: Eduard Šebesta & Václav Vojtíšek: dva osudy z jednoho archivu
Nina Lohmann:  Kdo byli pražští Němci v letech 1939–1945?
Materiály
Martin Musílek: Rodina od Věže a její městské rezidence. Příspěvek k dějinám staroměstského domu čp. 403/I
Miroslava Přikrylová: Sbírka fotografií archivu hl. města Prahy – o jejím původu a fotografech
Václav Ledvinka: In memoriam Františka Holce (1925–2011)
Recenze
Jiří Stočes: Pražské univerzitní národy do roku 1409 (Dominik Budský)
Roma – Praga, Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková, (edd.). Kateřina Bobková-Valentová – Eva Doležalová – Eva Chodějovská – Zdeněk Hojda – Martin Svatoš (Pavel Krafl)
Marie Vachenauer, Der Fall Simon Abeles. Eine kritische Anfrage an die zugänglichen Quellen (Ondřej Bastl)
Alena Míšková, Josef Pfitzner (1901–1945). Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika / Josef Pfitzner (1901–1945). Quellen zu Leben und Werk des sudetendeutschen Historikers und Politikers (Jiří Pešek)
Tomáš Malý, Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. Brněnštíměšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století (Kateřina Jíšová)
Tomáš Malý – Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita, Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna (Ludmila Sulitková)
Das Preßburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427) – 1529. Teil 1. 1410–1487, (Hrsg.) Judit Majorossy – Katalin Szende (Petr Kreuz)
Gerald Mülleder, Zwischen Justiz und Teufel. Die Salzburger Zauberer-Jackl-Prozesse (1675–1679) und ihre Opfer (Petr Kreuz)
Mathis Leibetseder, Die Hostie im Hals. Eine „schröckliche Bluttat“ und der Dresdner Tumult des Jahres 1726 (Petr Kreuz)
Italienische Anteile am multikulturellen Wien, (Hrsg.) Josef ehmer – Karl Ille (Martina Power)
Moritz Csáky, Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa (Tomáš Kavka)
Stadtgestalt und Öffentlichkeit. Die Entstehung politischer Räume in der Stadt der Vormoderne, (Hrsg.) Stephan albrecht (Michaela Antonín Malaníková)
Marie Tošnerová, Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526–1620 (Jiří Pešek)
Pavel B. Kůrka, Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu (Olga Fejtová)
Roelandt Savery: malíř ve službách císaře Rudolfa II.,  (ed.) Olga Kotková (Martina Obrazová)
Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti, (eds.) Dušan Kováč – Michaela Marek – Jiří Pešek – Roman Prahl (Veronika Knotková)
Jitka Holíková, Výběrový soupis pragensií za léta 2010–2011
Seznam vyobrazení
Seznam autorů