Pražský sborník historický XLIII

Pražský sborník historický XLIII
Availability: in stock
including VAT
your price410,00 Kč
ps
Obsah

Studia et commentationes
Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského a vzestup jejich cechu v 17. století
Vojtěch Pojar, Cestovní průvodce v procesu modernizace: případ Prahy v „dlouhém“ 19. století
Ivana Dejmková, Modřany 1938–1947. Konfrontace obce na periferii Prahy s problémy válečné a poválečné Evropy (II. část – tábor u Rupy)

Materialia
Jan Hrdina, Liber summarius bernarum Nove Civitatis Pragensis. Příjmy a výdaje Nového Města pražského v letech 1411–1418
Martina Maříková, Směnečný a obchodní soud v Praze 1764–1785
Veronika Knotková, Vysoká škola politická a sociální v Praze, 1945–1949 (1952)

Recensiones librorum
Recensiones complexivae
Dvě publikace o katedrálách: v Praze a v Českých Budějovicích (Zdeňka Hledíková)
Zaplňování proluk v dějinách pražské divadelní kultury 19. a 20. století (Hana Svatošová)
Vodárny, kanalizace a pisoáry v městě Praze (Jiří Pešek) .

Pragensia
Historický atlas měst České republiky 14 (Praha-Libeň), 19 (Praha – Královské Vinohrady), 24 (Praha-Smíchov) (Jiří Pešek)
Tobias Weger, Kleine Geschichte Prags (Jiří Pešek)
Jan Havrda – Michal Tryml a kol., Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí; Anna Žďárská, Středověké sklo z Prahy (Zdeněk Dragoun)
Martina Lehmannová, Řemesla v pořádku. Historie profesního sdružování pražských řemeslníků od středověku po současnost (Jiří Smrž)
Martin Musílek, Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století (Martin Nodl)
František Šmahel, Jan Hus. Život a dílo (Thomas Krzenck)
Praha Husova a husitská. 1415–2015, (edd.) Petr Čornej – Václav Ledvinka – Jan Hrdina (Thomas Krzenck)
Marie Buňatová, Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy (Olga Fejtová)
Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou. München – Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne, (edd.) Taťána Petrasová – Roman Prahl (Anita Pelánová)
Martina Niedhammer, Nur eine „Geld-Emancipation“? Loyalitäten und Lebenswelten des Prager jüdischen Großbürgertums 1800–1867 (Václav Petrbok)
Roman Prahl – Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny (Jiří Pešek – Nina Lohmann)
Topičův salon 1918–1936, (ed.) Milan Pech; Topičův salon 1937–1949, (ed.) Milan Pech; 50–91 Čs. spisovatel,(ed.) Marie Klimešová (Yvetta Dörflová)
Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé; Prokop Tomek, Estébáckou Prahou. Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti (Nina Lohmann)
Jiří Siostrzonek, Jaromír Čejka – Jižní Město (fotografický projekt pražského sídliště z počátku osmdesátých let) (Jiří Pešek)

Urbana
Jiří Hrůza, Svět měst (Jiří Pešek)
Schweizer Städtebilder. Urbane Ikonographien (15.–20. Jahrhun-dert) / Portraits de villes suisses. Iconographie urbaine (XVe–XXe siècle) / Vedute delle città svizzere. L’iconografia urbana (XV–XX secolo), (Hrsg.) Bernd Roeck – Martina Stercken – François Walter – Marco Jorio – Thomas Manetsch (Olga Fejtová)
Rathäuser als multifunktionale Räume der Repräsentation, der Parteiungen und des Geheimnisses, (Hrsg.) Susanne Claudine Pils – Martin Scheutz – Christoph Sonnlechner – Stefan Spevak (Kateřina Jíšová)
City Halls and Civic Materialism. Towards a Global History of Urban Public Space, (edd.) Swati Chattopadhyay – Jeremy White (Martina Power)
Marie Malivánková Wasková – Jaroslav Douša a kol., Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788 (Michal Tejček)
Petr Rak, Správa města Kadaně v letech 1465–1620 (Olga Fejtová)
Marek Ďurčanský, Česká města a jejich správa za třicetileté války. Zemský a lokální kontext (Jiří Pešek)
Das Preßburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427)–1529. Teil 2: 1487–1529, (Hrsg.) Judit Majorossy – Katalin Szende (Petr Kreuz)
Reinhard Heydenreuter, Kriminalität in München. Verbrechen und Strafen im alten München (1180–1880) (Petr Kreuz)
Nicolas Gillen, „Nur Gott vor Augen.“ Die Strafgerichtsbarkeit des Patriarchen von Venedig (1451–1545) (Petr Kreuz)
Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference „Práva městská Království českého“ z 19.–21. září 2011, Praha, (edd.) Karel Malý – Jiří Šouša jr. (Ivana Ebelová)
Ellen Franke, Von Schelmen, Schlägern, Schimpf und Schande.
Kriminalität in einer frühneuzeitlichen Kleinstadt – Strasburg in der Uckermark (Petr Kreuz)
Smolná kniha města Chlumce nad Cidlinou (1562–1671) a jeho hrdelní soudnictví v letech 1542–1671, (ed.) Jindřich Francek (Petr Kreuz)
Barbara Balážová, Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600 (Olga Fejtová)
Alison Rowlands, Eine Reichsstadt ohne Hexenwahn. Hexen-prozesse und Gerichtspraxis in Rothenburg ob der Tauber im 16. und 17. Jahrhundert (Petr Kreuz)
Jindřich Francek, Zločin a trest v Chocni v 16.–18. století (Petr Kreuz)

Varia historica
Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) František Šmahel – Lenka Bobková (Jana Konvičná)
Nation et nations au Moyen Age. Actes du XLIV e Congrès de la SHMESP (Prague, 23 mai – 26 mai 2013), (éd.) Société des Historiens Médievistes de l’Enseignement Supérieur Public (Jana Fantysová-Matějková)
„Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče.“
Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618, (ed.) Markéta Růčková (
Martin Wernisch)

Archeologica
Zdeněk Dragoun a kolektiv, Archeologický výzkum v Praze v letech 2013–2014

Seznam vyobrazení
Seznam autorů

Archiv hl. města Prahy, Praha 2016, rozměr 155 x 207 mm, 704 s., česky, ISBN 978-80-88013-32-7