Pražský sborník historický XLIX

Pražský sborník historický XLIX
ISBN: ISBN 978-80-86852-95-9
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Obsah

Studia et commentationes

Jiří Smrž, Konířské právo na Novém Městě pražském. (Příspěvek k dějinám městské správy v 16.–18. století)
Petr Uličný, Pašije, znovuzrození minulosti a druhý Kristův příchod ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze

Materialia
Jaroslava Mendelová, Správa Nového Města pražského v letech 1547–1602
Lubomír Slavíček, Julius Singer a umělecký obchod v meziválečné Praze

Ex archivo metropolis Pragae
Zora Damová, Dámský kruh

Recensiones librorum
Recensiones complexivae

Jiří Pešek, Praha plánovaná, navrhovaná a nepostavená

Pragensia
Pavel Sládek, Jehuda Leva ben Besal’el – Maharal. Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného středověku (Petr Sláma)
Jana Doktorová, Malostranský graduál a jeho donátoři. Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj  měšťanské reprezentace (Jiří Smrž) 451
Klára Woitschová – Libor Jůn, Národní muzeum v éře Československa (Ivana Ebelová)
Hradu a obci. Sto let Archivu Pražského hradu 1920–2020, (ed.) Martin Halata (Daniela Brádlerová)
Josef Sudek. Topografie sutin, (ed.) Katarína Mašterová. (Jiří Pešek)
Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, (ed.) Radan Haluzík (Ondřej Hojda)

Urbana
Marie Tošnerová – Miroslava Květová, Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic  a Litoměřic do roku 1800 (Ivana Ebelová)
Ivo Štefan, Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku a našem světě (Jiří Pešek)
Středověké město. Politické proměny a sociální inovace, (ed.) Martin Nodl (Jan Hrdina)
Philipp Höhn, Kaufleute in Konflikt. Rechtspluralismus,
Kredit und Gewalt im spätmittelalterlichen Lübeck (Petr Kreuz)
Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas Moyen Âge et à l’époque moderne, (Hrsg.) Guy Thewes – Martin Uhrmacher (Martin Nodl)
Das zweite Kolberger Stadtbuch 1373–1436, (Hrsg.) Dietrich W. Poeck (Ivana Ebelová)
Das dritte Leipziger Ratsbuch 1501–1512. Edition, (Hrsg.) Jens Kunze (Ivana Ebelová)
Hana Jordánková – Ludmila Sulitková, Předbělohorské Brno. Hospodářský potenciál města a sociální situace jeho obyvatel (Jiří Smrž)
Josef Kadeřábek, Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600–1665) (Olga Fejtová)
Jaroslav Šůla – Ondřej Tikovský, Ve městě a na zámku. Dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války (Marek Ďurčanský)
Christina Schmitz, Buchbesitz und Buchbewegungen im Mainz der Frühen Neuzeit. Eine exemplarische Studie zu Akademikerbibliotheken aus den Jahrzehnten um 1600 (Olga Fejtová)
Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, (edd.) Kateřina Bobková-Valentová – Petra Hnilicová;Knihovna jezuitské koleje v Telči. Katalog výstavy, (edd.) Kateřina Bobková-Valentová – Jarmila Hlaváčková – Hedvika Kuchařová (Markéta Krejčová)
Lucie Rychnová, František Josef Šlik a česká barokní krajina. Život šlechtice na východočeském venkově (Marek Ďurčanský)
Josef Grulich, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století (Josef Kadeřábek)
Dějiny Brna IV. Modernizace města 1790–1918, (edd.) Lukáš Fasora – Jiří Malíř (Martina Maříková)
Sönke Friedreich, Monumente (in) der Region. Denkmäler als Zeugnisse städtischer Erinnerungskultur in Sachsen (1871–1914) (Zdeněk Hojda)
Aleksandra Nadkierniczna-Stasik, Theaterpraxis im Spiegel der Presse. Eine Fallstudie zur Rezeption des Breslauer Theaters zwischen 1890 und 1913 (Jitka Ludvová)
Thomas Höpel, Frauenwahlrecht und Demokratisierung in Leipzig 1900–1933 (Johana Jonáková)
Steffi Brüning, Prostitution in der DDR. Eine Untersuchung am Beispiel der Städte Rostock, Berlin und Leipzig von 1968 bis 1989 (Petr Kreuz)
Aleš Vyskočil – Zbyněk Sviták, Křenová. Příběh brněnské ulice (Marek Ďurčanský)

Archeologica
Zdeněk Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019–2020

Seznam vyobrazení
Seznam autorů 821
Contents

Archiv hlavního města Prahy 2021, rozměr 155 x 235 mm, 830 s., čb, česky a německy, ISBN 978-80-86852-95-9
Inhalt