Pražský sborník historický XLVII

Pražský sborník historický XLVII
ISBN: 978-80-86852-88-1
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Obsah

Studia et commentationes
Jiří Smrž, Správa Malé Strany v 16. a 17. století v rozšířených pamětních zápisech o obnovách městských rad
Pavlína Gottsteinová, Nové Město pražské ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1725
Helena Chalupová, Cesta ztracené pečeti tokem dějin – pohnutý osud Jiříka Šverhamra
Roman Prahl, Od „Mahabharáty“ po „Krčmu umělců“. K vývoji pražské bohémy v druhé polovině devadesátých let 19. století
Jitka Ludvová, Rakouské tradice v českém divadelnictví. Rakouští divadelníci v Praze v meziválečné době

Materialia
Petr Kreuz, Arbitrážní (ubrmanské) výroky městského soudu Starého Města pražského a soudu spojených pražských měst z doby jagellonské. Příspěvek k poznání mediace a urovnávání sporů v pozdně středověké Praze
Tomáš Velička, Pásy jako oděvní doplněk v Praze 14. až 16. století v písemných pramenech
Marek Lašťovka – Barbora Lašťovková , Proměny pražského uličního názvosloví v letech 1945–1990
Jan Bílek, Místa setkávání Čapkových pátečníků

Ex archivo metropolis Pragae
Václav Ledvinka, Praha v roce nula. Stav hlavního města na konci komunistické éry a cesta k sametové revoluci

Recensiones librorum              
Pragensia

Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, (edd.) Kateřina Kubínová a kol. (Tomáš Sekyrka)
Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts, (Hrsg.) Thomas Krzenck (Kateřina Jíšová)
Mlada Holá, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny – správa – úřední písemnosti (do roku 1622) (Michal Svatoš)
Štěpán Vácha – Radka Heisslerová, Ve stínu Karla  Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht (Tomáš Sekyrka)
Milan Vojáček – Pavla Lutovská – Pavel Koblasa,  kartotéka. Databáze obyvatel pražské aglomerace z let 1850–1914 (Jiří Pešek)
Pavel Kladiwa – Petr Kadlec – Dan Gawrecki – Andrea  okludová – Petr Popelka, Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930. Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace I–II (Jiří Pešek) 450

Urbana
Ladislav Baletka – Tomáš Baletka – Eva Čermáková – Zdeněk Pomkla, Valašské Meziříčí. Historie, kultura, lidé. (Hana Gutová Vobrátilková)
Gerhard Ammerer – Christoph Brandhuber, Schwert und Galgen. Geschichte der Todesstrafe in Salzburg. (Petr Kreuz)
Beat Fumasoli, Wirtschaftserfolg zwischen Zufall und Innovativität. Oberdeutsche Städte und ihre Exportwirtschaft im Vergleich (1350–1550). (Martin Nodl) 468
Piotr Samól, Młode miasto Gdańsk (1380–1455) i jego patrimonium (Martin Nodl)
Die Wiener Stadtbücher 1395–1430. Teil 5: 1418–1421,(Hrsg.) Gerhard Jaritz – Christian Neschwara.(Hana Pátková)
Würzburger Ratsprotokolle 1454–1465. Bearbeitet von Antonia Bieber unter Mitwirkung von Stefan Petersen und Rainer Scharf, (Hrsg.) Franz Fuchs – Ulrich Wagner. (Martin Nodl)
Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza. (Martin Nodl)
Eva Jullien, Die Handwerker und Zünfte der Stadt Luxemburg (Jiří Smrž) 485
Vorderfflik Twistringhe unde Twydracht. Städtische Konflikte im späten Mittelalter, (Hrsg.) Rudolf Holbach – David Weiss (Martin Nodl)
Kriminalregister der Stadt Dresden. Band 2: 1556–1580. Bearbeitet von Mandy Ettelt, (Hrsg.) Thomas Kübler – Jörg Oberste (Petr Kreuz)
Karin Trieschnigg, Dr. Johannes Moeden, 1592–1663.Heiratsschwindler – Bürgermeister – Hexenjäger. Zur Karriere eines Juristen im 17. Jahrhundert (Petr Kreuz)
Michael Prokosch, Das älteste Bürgerbuch der Stadt Linz (1658–1707). Edition und Auswertung (Ivana Ebelová)
Ferdinand Opll – Martin Scheutz, Die Transformation des Wiener Stadtbildes um 1700. Die Vogelschau des Bernhard Georg Andermüller von 1703 und der Stadtplan des Michel Herstal de la Tache von 1695/97 (Jiří Hrbek)
Raimo Pullat, Świat rzeczy mieszkańca Tallinna w dobie oświecenia (Olga Fejtová)
Geschichte der Stadt Leipzig. Band 3: Vom Wiener Kongress bis zum Ersten Weltkrieg, (Hrsg.) Susanne Schötz. (Jakub Raška)
Migration und Innovation um 1900. Perspektiven auf das Wien der Jahrhundertwende, (Hrsg.) Elisabeth Röhrlich unter Mitarbeit von Agnes Meisinger (Nina Lohmann)
Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze (Ondřej Hojda)
Petr Koura, Swingaři a potápky v protektorátní noci. Česká swingová mládež a její hořkej svět (Jiří Pešek)

Archeologica
Zdeněk Dragoun a kolektiv, Archeologický výzkum v Praze v letech 2017–2018

Seznam vyobrazení
Seznam autorů
Contents
Inhalt

Archiv hl. města Prahy, Praha 2019, rozměr 155 x 207 mm, 678 str., česky, ISBN 978-80-86852-88-1