Pražský sborník historický XLVIII

Pražský sborník historický XLVIII
ISBN: 978-80-86852-91-1
Availability: in stock
including VAT
your price370,00 Kč
ps
Pražský sborník historický XLVIII

Obsah:

Studia et commentationes
Vývoj pražského městského práva do vydání městského zákoníku z roku 1579. Petr Kreuz
Nevěrný cukrář Jakub Manze. Studie k přistěhovalectví a každodennosti na Starém Městě pražském na přelomu 16. a 17. století. Marie Buňatová
Malá Strana a Hradčany ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1726. Pavlína Gottsteinová

Materialia
"Byli rebely a zasloužili proto trestu," Měšťané a staroměstská exekuce v roce 1621. Olga Fejtová, Jaroslava Mendelová
"Můj ortel zní, že mám z rathouzu být oběšen..." Kutnaurove ze Sonnenštejna - životní osudy staroměstské měšťanské rodiny v neklidné době konfesijních zvratů. Olga Fejtová
Knihvazačská dílna staroměstského Mistra se supralibros Vyšehradské kapituly CW. Kamil Boldan
Millesimovský palác č.p. 597 na Starém Městě pražském. Dějiny a stavebně-historický vývoj památkově chráněného objektu. Kristýna Kalousková

Ex Archivo Metropolis Pragae
In memoriam Miroslava Moutvice. Václav Ledvinka
In memoriam PhDr. Jiřího Hlocha. Jana Konvičná

Recensiones librorum
Pragensia

Praha renesanční, barokní a univerzitní (Jiří Pešek)
Sedm svazků Uměleckých památek Prahy - příručka i syntéza (Jiří Pešek)
Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století I.II, (edd.) Kateřina Kubínová, Klára Benešovská (Tomáš Sekyrka)
Josef Hájek a kolektiv, Cihly v historické architektuře Prahy. O výrobě a využití zdících cihel. Seznam pražských cihelen (Pavel Kodera)
Jaroslav Jásek, Hana Vobrátilíková, Zuzana Drnková Vašáková, Vodné a stočné v Praze. Cena vody pitné, užitkové a odpadní. (Jiří Pešek)
Petr Čornej, Husitství a husité. (Václav Ledvinka)
Mateisz Goliński, Dzieje miast praskich do poczatku XV wieku (Martin Nodl)
Jiří Smrž, Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860. (Radka Heisslerová)
Martina Maříková, Finance v životě pražské metropolitní kapituly. Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418 (Martin Nodl)
Jarosmír Žegklitz, Miroslava Šmolíková, Pro kamna ke Špačkovi. Kachle a kamnářství v renesanční Praze. Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531-1572) na Novém Městě pražském (Jiří Smrž)
Marie Bunatová, Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Utálií (1520-1620) (Tomáš Steneck)
Barbara Krafft, Barbara Krafft nata Steiner 1764-1825, Porträtistin der Mozartzeit, (Bearb. Regina Kaltenbrunnner) (Lucie Rychnová)
Miroslava Přikrylová, Fotografický ateliér H. Eckert v Praze. Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy. Rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených pramenů (Jan Mlčoch)
Thomas Olechowski, Hans Kelsen, Biographie eines Rechtswissenschftlers (Petr Kreuz)
Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol., Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948). Retribuce jako služební úkol na hraně možnosti i profesní cti zaměstnanců justice (Jan Ryba)

Urbana
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii, (edd.) Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Martina Maříková - Jiří Pešek (Zdeněk Hojda)
Dějiny Brna 6. Předměstské obce, (red.) Lukáš Fasora - Václav Štěpánek (Marek Ďurčanský)
Die Konsumentenstadt - Konsumenten in der Stadt des Mittelalters, (Hrsg.) Stephan Selzer (Martin Nodl)
Violence and Justice in Bologna, 1250-1700, (ed.) Sarah Rubin Blanshei (Petr Kreuz)
Thomas Ertl, Wien 1448. Steuerwesen und Wohnverhältnisse in einer spätmittelalterlichen Stadt (Martin Nodl)
Daniela Kah, Die wahrhaft königliche Stadt. Das Reich in den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg und Lübeck im späten Mittelalter (Martin Nodl)
Die materielle Kultur der Stadt im Spätmittelalter und früher Neuzeit, (Hrsg.) Sabine von Heusinger - Susanne Wittekind (Martin Nodl)
Piotr Lozowski, Kredyt i dom. Rynki obrotu pienieznego i poczatkow XVI wieku (Martin Nodl)
Krzysztof Mrozowski, Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od chylku XV wieku do 1569 roku (Martin Nodl)
Die Frúhneuzeitliche Stadt ale Knotenpunkt der Kommunikation. (Ivana Ebelová)
Wien ales Festungsstadt im 16. Jehrhudert. Zum Kartigrafischen Werk der Mailander Familie Angelini. (Jiří Pešek)
Das Astronom und die Hexe. Johannes Kepler und seine Zeit. (Petr Kreuz)
Obchod Moravy, Slezska a Uher na krakovském trhu v roce 1618 (Tomáš Sterneck)
Gericht und Verfahren in der Stadt und im Hochstift Würzburg. Die fürstliche Kanzlei ales Zentrum der (apellatins-)Gerichtsbarkeit bis 1618. (Petr Kreuz)
Die Schweden in Leipzig. Die Besetzung der Stadt im Dreissigjärihen Krieg (1642-1650) (Marek Ďurčanský)
Plague between Prague and Viena. Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe. (Andreas Weigl)
Magia i procesy o czary w staroplskim Lublinie. (Petr Kreuz)
Žena za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století. (Petr Kreuz)
Benešov technický a industriální (Marek Ďurčanský)
Přehlížené drobné industriální stopy v krajině. (Marek Ďurčanský)
Wokól Plant. (Marek Ďurčanský)
150 Jahre Eiszeit. Die Grosse Geschichte des Wiener Eislauf-Vereins. (Nina Lohmann)
Boris Meňšagin. Vospominanija. Pisma. Dokuměnty. (Petr Kreuz)
Wien in der natiomalistischen Ordnung des Raums. Lücken in der Wien-Erzählung (Nina Lohmann)

Seznam vyobrazení
Seznam autorů
Contens
Inhalt

Archiv hl. města Prahy, Praha 2020, rozměr 155 x 207 mm, 626 str., česky, ISBN 978-80-86852-91-1