Pražský sborník historický XX

Pražský sborník historický XX
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XX

obsah:
B. Kopičková: Pražský radikalismus a valdenství. · P. Čornej, B. Zilynskij: Jan Roháč z Dubé a Praha (Konec Jana Roháče - pověst a skutečnost). · J. Pešek, D. Šaman: Chudina vinohradského okresu v letech l885 - l9l3. · P. Horská: Praha - Paříž (K zahraničně politické orientaci pražské městské rady na přelomu l9. a 20. století). · L. Lancinger: Z místopisu Nového Města pražského v l5. až l9. století (Hybernská ulice I.). · Recenze. · H. Svatošová: Přehled obsahu Pražského sborníku historického I. - XX. (l964 - l987).