Pražský sborník historický XXI

Pražský sborník historický XXI
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXI

obsah:
O. Kašpar, J. Pešek: Zprávy o Novém světě v knihovnách pražských měšťanů předbělohorského období. · Z. Jelínek, P. Konečný: Operace OUT DISTANCE. · J. Mendelová: Správní a organizační změny v Národním výboru hl. města Prahy v letech l960 - l985. · L. Lancinger: Z místopisu Nového Města pražského v l5. - l9. století (Hybernská ulice II.). · Recenze a referáty. · H. Svatošová: Výběrový soupis pragensií za léta 1985 - 1986. · Z. Dragoun a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1983-1986.