Pražský sborník historický XXII

Pražský sborník historický XXII
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXII

obsah:
M. Moutvic: Dvorce přemyslovských družiníků a vývoj Prahy románského období. · R. Nový: Nejstarší heraldické památky Staroměstské radnice v Praze. · V. Urfus: Pražští merkantilisté po třicetilété válce a na počátku l8. století. · J. Pokorný: Recepce české literatury v Praze v l8. století. · Recenze. · Z. Dragoun a kol.: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987.