Pražský sborník historický XXIV

Pražský sborník historický XXIV
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXIV

obsah:
V. Smolová: Rada Starého Města pražského v letech l650 - l7l5. · P. Preiss: Uherský Bellerofon jako osvoboditel Prahy r. l742. · M. Borská - Urbánková: Zásobování Prahy obilím v l8. století ve světle Tereziánského katastru. · M. Mikota: Z místopisu starého Žižkova · kaple sv. Dismase a Krennovy sady před novou branou. · L. Lancinger: Z místopisu Nového Města pražského v l5. - l9. století (Na příkopě I.). · Recenze a referáty. · Z. Dragoun a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988-1989.