Pražský sborník historický XXVI

Pražský sborník historický XXVI
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXVI

obsah:
M. Skopal: Založení komendy johanitů na Malé straně (příspěvek k otázce příchodu řádu do čech). · Z. Hojda: Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v letech 1627 - 1740 I. · T. Jelínková: Pražští primátoři (1784 - 1993). · Z. Radvanovský: Několik poznámek k odsunu německého obyvatelstva Prahy v roce 1946 (Na okraj článku J. Lukase v PSH XXIII). · Recenze a referáty. · Z. Dragoun a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990 - 1991.