Pražský sborník historický XXVII

Pražský sborník historický XXVII
Availability: in stock
including VAT
your price70,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXVII

obsah:
Z. Hledíková: Biskupské a arcibiskupské centrum ve středověké Praze. · J. Kuděla: Obnova staroměstských patrimoniálních statků po třicetileté válce. · Z. Hojda: Kulturní investice staroměstských měšťanů v l. 1627 - 1740 II. · M. Lišková: Novoměstská manufaktura na potaš (1751 - 1766). · J. Pešek: Adresář jako pramen výzkumu dějin měst období industrializace. · M. Veselka: Komunistická justice a její oběti ve spisech okresního soudu trestního v Praze 1949 - 1951. · Recenze a zprávy. · H. Svatošová: Výběrový soupis pragensií za léta 1991 - 1993