Pražský sborník historický XXX

Pražský sborník historický XXX
Availability: in stock
including VAT
your price70,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXX

obsah:
J. Ryba: Mansionáři v pražském kostele. o Z. Kokošková: Soupis obyvatel domů svatojindřišské farnosti z roku 1636. o J. Ratajová: Pražské testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur. o P. Nevímová: Novoměstská jezuitská kolej a kostel sv. Ignáce v Praze. Ikonografie a koncepty výtvarné výzdoby. o M. Starcová: Přeměny zásobování a obchodu v Praze na přelomu 19. a 20. století. o Recenze a referáty. o Z. Dragoun a kol.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1995-1996. o F. Holec: Třicet ročníků Pražského sborníku historického. o J. Havel: Přehled obsahu Pražského sborníku historického XXI-XXX (1988-1997).