Pražský sborník historický XXXI

Pražský sborník historický XXXI
Availability: to 14 days
including VAT
your price110,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXXI

obsah:
Z. Brátková: Pražské knihy svědomí z konce 16. století. o M. Fůrová: Nejstarší matriky kostela sv. Tomáše na Malé Straně (1589/96-1631/32). o J. Kubeš: Jan Libra ze Soběnova - rožmberský hospodář v Praze a jeho každodenní život (1604-1609). o J. Mendelová: Třicetiletá válka a Nové Město pražské (1620-1650). o E. Doležalová: Seminář sv. Václava a konvikt sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském. o L. Lancinger: Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století: blok paláce Adrie

recenze a referáty:
Výběrový soupis pragensií za léta 1996 - 1998 (s dodatky za léta 1992 - 1995)