Pražský sborník historický XXXII

Pražský sborník historický XXXII
Availability: in stock
including VAT
your price110,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXXII

obsah:
M. Kostílková: Středověký relikviář nalezený v makovici jižní věže katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. • H. Peřinová: Teuflové z Zeilperka. Příspěvek k poznání života horní vrstvy Starého Města pražského na přelomu 16. a 17. století. • M. Borská-Urbánková: Pražské mlýny a mlynáři koncem 17. a v 18. století. I. část. • K. Bobková: Jezuitské divadlo v pražské klementinské koleji ve dvacátých letech 18. století. • B. Mouchová: Latinské epigramy na Staroměstské radnici a jejich osud. • H. Lemberg: Lotrinčané v českých zemích ve druhé polovině 18. století. • F. Holec: Cech plavců na Novém Městě pražském. • J. T. Kozák: Jak je to se soupisy předfotografických pražských vedut? • Recenze.