Pražský sborník historický XXXIII

Pražský sborník historický XXXIII
Availability: in stock
including VAT
your price110,00 Kč
ps
Pražský sborník historický XXXIII
 
obsah:
Jiří Pešek: Pohled na Prahu n. 12.1536 aneb falckrabí Ottheinricha cesta do Krakova a zase zpátky · Hana Vobrátilková: Knihy sporného soudnictví Starého Města pražského před rokem 1620 · Alena Richterová: Novinové zpravodajství o císařském dvoře v Praze na počátku 17. století · Pavel B. Kůrka: „Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina na Rynečku." Dějiny a místopis kostela a farnosti sv. Valentina na Starém Městě pražském · Milena Borská-Urbánková: Pražské mlýny a mlynáři koncem 17. a v 18. století. II. část · Jaroslav Jásek: Káraný - Berlín 1940. Praha a Berlín v „konkurenci" o jizerskou vodu.

recenze, zprávy, bibliografie:
Zdeněk Dragoun - Jiří Škabrada - Michal Tryml: Románské domy v Praze (Vladislav Razím) · Kateřina Bečková, Hradčany a Malá Strana. Zmizelá Praha, 2 (Zdeněk Míka) · Eva Šmilauerová, Poděbrady v proměnách staletí. 1. díl (do roku 1850) (Petr Kreuz) · Jaroslav Miller a kolektiv, Konfliktní soužití: Královské město - šlechta - duchovenstvo v raném novověku. Edice: Knihy půhonné a nálezové královského města Olomouce (1516-1616) (Petr Kreuz) · Michaela Hrubá, „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle." Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době (Jiří Pešek) · Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea. Redakce Jaroslav Čechura. Zpracovali Aleš Chalupa, Milena Běličová, Jaroslav Čechura a Marie Ryantová (Petr Kreuz) · Herbert Knittler, Die europäische Stadt in der frtihen Neuzeit. Institutionen, Strukturen, Entwicklungen (Jiří Pešek) · Berichte und Beitráge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas V. (Jiří Pešek) · Martin Kőrner (Hrsg.), Stadtzerstőrung und Wiederaufbau. Bd. 2. Zerstórung durch die Stadtherrschaft, innere Unruhen und Kriege (Hana Vobrátilková) · Werner Ogris, Vom Galgenberg zum Ringtheaterbrand. Auf den Spuren von Recht und Kriminalität inWien (Petr Kreuz) · Viliam Čičaj - Othmar Pickl (Hrsg.), Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die Referate des Internationalen Symposions in Častá-Píla vom 11.-14. September 1995 (Petr Kreuz) · Reinhold Schorer, Die Strafgerichtsbarkeit der Reichsstadt Augsburg 1156-1548 [= Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Herausgegeben von Klaus Liiderssen, Klaus Schreiner, Rolf Sprandel und Dietmar Willoweit. Fallstudien, Band 3] (Petr Kreuz) · Zdeněk Dragoun a kolektiv: Archeologický výzkum v Praze v letech 2001-2002 · Jitka Holíková, Výběrový soupis pragensií za léta 1999 a 2000