Pražský sborník historický XXXIV

Pražský sborník historický XXXIV
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXXIV

Obsah:

Studie

Miloš Dvořák: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod, I. část • Pavel B. Kůrka: „Urozenost, ctnost, krása i umění. Za nic nestojí, když peněz nejní."Správa a majetek záduší kostela sv. Valentina na Starém Městě Pražském v raném novověku • Helena Peřinová: Nerhofové z Holtrperka. Příspěvek k poznání horní vrstvy Starého Města pražského na přelomu 16. a 17. století • Jana Kopečková: Jako pavouk saje jed i z růže. O rektorské křeslo francouzské kongregace (1671-1675) • Jiří Kořalka: František Palacký o stavu školství a knižní kultury v Praze roku 1835 • Ivana Dejmková: Hagibor - smutná historie jednoho místa v Praze

Recenze, zprávy, bibliografie
Ivana Ebelová, Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka (Zlata Brátková) • Dodatky Kateřiny Bečkové k pětisvazkové edici Zmizelá Prahav nakladatelství Paseka (Zdeněk Míka) • Petr Vorel, Dějiny města Přelouče. I. díl (1086-1618), II. díl (1618-1848) (Jan Schwaller) • Petr Vorel, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století (Jan Schwaller) • Vladimír Spáčil - Libuše Spáčilová (edd.), Památná kniha olomoucká z let 1430 - 1492, 1528 (Dominik Budský) • Peter Dinzelbacher, Religiositát und Mentalitát des Mittelalters (Kateřina Jíšova) • Thomas Hill, Die Stadt und ihr Markt. Bremens Umlands- und Aussenbeziehungen im Mittelalter (12. - 15. Jahrhundert) (Kateřina Jíšová) • Peter Schuster, Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spátmittelalterlichen Konstanz (Petr Kreuz) • Geschlechtergesellschaften, Zunft- Trinkstuben und Bruderschaften in spátmittelalterlichen und friihneuzeitlichen Stádten. Stadt in der Geschichte (Zlata Brátková) • Rudolf Suntrup - Jan R. Veenstra (Hrsg.), Stadt, Kanzlei und Kultur im líbergang zur Friihen Neuzeit. City Culture and Urban Chanceries in an Era of Change (Kateřina Jíšová) • Katrin Keller - Martin Scheutz - Harald Tersch (edd.), Einmal Weimar - Wien und retour. Johann Sebastian Muller und sein "Wlenbericht aus dem Jahr 1660 (Petra Vokáčová) • Peter Claus Hartmann (Hrsg.), Religion und Kultur im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts (OlgaFejtová) • Nadja Stulz-Herrnstadt, Berliner Burgertum im 18. und 19. Jahrhundert. Unternehmerkarrieren und Migration * Familien und Verkehreskreise in der Hauptstadt Brendenburg-Preufíens * Die Altesten der Korporation der Kaufmannschaft zu Berlin (Veronika Knotková) • Hannes Stekl, Adel und Burgertum in der Habsburgermonarchie 18. bis 20. Jahrhundert (Petra Vokáčová) • Kristina Kuntzel, Von Nižnyj Novgorod zu Gorkij. Metamorphosen einer russischen Provinzstadt. Die Entwicklung der Stadt von den 1890er bis zu den 1930er Jahren (Jiří Pešek)

Zdeněk Dragoun a kolektiv Archeologický výzkum v Praze v letech 2003-2004

Jitka Holíková Výběrový soupis pragensií za léta 2001 a 2002