Pražský sborník historický XXXV

Pražský sborník historický XXXV
Availability: in stock
including VAT
your price160,00 Kč
ps

Pražský sborník historický XXXV

Obsah:

Studie

Miloš Dvořák: Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod, II. část • Jaroslav Mezník: Jeroným Šrol. Úvahy o osudech jednoho husity • Jan Kilián: Kropáčové z Krymlova • Tomáš Jelínek: Zástupci německých politických stran v orgánech pražské samosprávy v období mezi dvěma světovými válkami • Martin Krummholz: Stavební historie a osudy Clam-Gallasova paláce

Recenze, zprávy, bibliografie
Plán Prahy podle indikačních skic stabilního katastru (1840 - 1842) (Karel Kuča) • Kateřina Bečková - Zmizelá Praha (Zdeněk Míka) • Praha - Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí (Lukáš Fasora) • Ludmila Sulitková - Vývoj městských knih v Brně ve středověku (Dominik Budský) • Miroslav Flodr - Pamětní kniha města Brna z let 1343 - 1376 (1379) (Hana Pátková) • Tomáš Sterneck - Město Válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593 - 1606) (Tomáš Malý) • František Hoffmann - Rejstříky městské sbírky Jihlavské z let 1425 - 1442 (Dominik Budský) • Petr Holodňák, Ivana Ebelová (edd.) - Žatec; Bohumír Roedl (ed.), Louny (Hana Vobrátílková) • Ferdinand Oppl - Das Werden der mittelalterlichten Stadt (Jiří PEšek) • Peter Eschenloer - Geschichte der Stadt Breslau (Jana Konvičná) • Caroline M. Barron - London in the Later Middle Ages. Government and People 1200 - 1500 (Dominik Budský) • Arnold Reitermeier - Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelslters: Politik, Wirtschaft und Verwaltung (Pavel B. Kůrka) • Susanne Cludine Pils, Jan Paul Niederkorn (edd.) - Ein zweigeteilter Ort? Hof und Stadt in der Frühen Neuzeit (Petra Vokáčová) • Christian Schmitz - Ratsbürgerschaft und Residenz. Untersuchungen zu Berliner Ratsfamilien, Hieratskreisen und sozialen Wandlungen im 17. Jahrhundert (Olga Fejtová) • Christophe Charle - Paříž na přelomu století. Kultura a politika fin de siecle (Kristina Hercegová) • Shahrooz Mohajeri - 100 Jahre Berliner Wasserversorgung und Abwasserversorgung 1840 - 1940 (Jaroslav Jásek)

Zdeněk Dragoun a kolektiv, Archeologický výzkum v Praze v letech 2005 - 2006