Pražský sborník historický XXXVIII

Pražský sborník historický XXXVIII
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Pražský sborník historický XXXVIII
 

Obsah

studie

Jitka Katovská, Pražský špitál svatého Pavla. Příspěvek k dějinám

a každodennosti sociálně-charitativního zařízení v raném novověku ....7

Miloš Dvořák, Pobělohorská Praha a velkoobchod s českou vlnou

na západoevropských trzích. 2. část ................................................ 53

Ivana Dejmková, Pražská měšťanská beseda – její vzestup a pád .......185

Libor Hruška, Přeměna nuselského pivovaru na akciovou společnost

na pozadí pražské „pivovarnické horečky“ devadesátých let

19. století ve světle dobového tisku ................................................273

Materiály

Jaroslav Jásek, Důležitá stavba, která často překážela.

Větrací věž pražské kanalizace na Letenské pláni ............................ 326

Tomáš Kavka, Fond Svaz pro povznesení návštěvy ČSR

jako pramen k dějinám masové turistiky u nás ................................337

Recenze

„Aby se umění malířskému vyučoval.“ Křestní, výuční a zachovací listy

z fondu Pražská malířská bratrstva, (edd.) Radka Tibitanzlová –

Martina Beranová (Zlata Brátková) ................................................ 346

Pavel Novotný, Petrská čtvrť dům od domu (Zlata Brátková) ..............351

Jiří Kratochvíl, Pražské pošty. Historie a současnost (Jan Kramář) ...... 354

Dvě nové výstavní publikace Muzea hlavního města Prahy:

Zdeněk Míka, Zábava a slavnosti staré Prahy; Eva Bendová –

Tomáš Dvořák – Dominik Hrodek – Šárka Kořínková,

Pražské kavárny a jejich svět (Jan Škoda) ........................................ 359

Adam Votruba, Václav Babinský. Život loupežníka a loupežnická

legenda (Petr Kreuz) ..................................................................... 363

Libri Civitatis I. Pamětní kniha města České Lípy 1461–1722,

(edd.) Ivana Ebelová – Jaroslav Panáček – Petr Gajdošík – Helena

Hasilová; Libri Civitatis II. Rejstřík stavby děkanského kostela

Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 1517–1519, (edd.) Martin Myšička

– Ivana Ebelová – Helena Hasilová; Libri Civitatis III. Městská kniha

Litoměřic (1341)–1562 v kontextu písemností městské kanceláře,

(edd.) Barbora Kocánová – Jindřich Tomas – Helena Hasilová –

Karel Kučera (Jan Mareš) .............................................................. 367

Peter Fleischmann, Rat und Patriziat in Nürnberg. Die Herrschaft

der Ratsgeschlechter vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, III

(Olga Fejtová) ............................................................................... 376

Sport als städtisches Ereignis, (Hrsg.) Christian Koller

(Tomáš Jelínek) ..............................................................................380

Kommunikation in mittelalterlichen Städten, (Hrsg.) Jörg Oberste

(Kateřina Jíšová) ...........................................................................390

Člověk na Moravě 19. století, (edd.) Lukáš Fasora – Jiří Hanuš –

Jiří Malíř (Tomáš Kafka) ................................................................. 393

Jan z Gelnhausenu, Příručka práva městského (Manipulus vel

directorium iuris civilis) (ed.) Miroslav Flodr (Petr Kreuz) ............. 397

Člověk v Ostravě v XIX. století, (edd.) Milan Myška – Aleš Zářický

(Ondřej Táborský) ..........................................................................399

Migration und kirchliche Praxis. Das religiöse Leben frühneuzeitlicher

Glaubensflüchtlinge in alltagsgeschichtlicher Perspektive,

(Hrsg.) Joachim Bahlcke – Rainer Bendel (Olga Fejtová) ................403

Sport zwischen Ost und West. Beiträge zur Sportgeschichte

Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert, (Hrsg.) Arié Malz –

Stefan Rohdewald – Stefan Wiederkehr (Tomáš Jelínek) ...................412

Wolfgang Petz, Die letzte Hexe. Das Schicksal der Anna Maria

Schwägelin (Petr Kreuz) .................................................................415

Marina Dmitrieva, Italien in Sarmatien. Studien zum Kulturtransfer

im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance (Jiří Pešek) ...........420

Jitka Holíková, Výběrový soupis pragensií za léta 2007–2009 ......... 429

Seznam vyobrazení ...........................................................................555

Seznam autorů ................................................................................. 558