Pražští malíři 1600 – 1656

Pražští malíři 1600 – 1656
ISBN: 80-902279-2-9
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks

Michal Šroněk

Pražští malíři 1600 – 1656

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník shrnuje dosavadní poznatky o osobách malířské profese Staroměstského malířského cechu a čerpá také z průzkumu dalších archivních fondů. Obsahuje úvodní stať o historii a reáliích malířského cechu, biografická hesla jednotlivých malířů opatřená poznámkovým aparátem, rejstřík osob a míst.

Obsah:

Úvod
Pražské malířství 1. poloviny 17. století a Staroměstský malířský cech
Staroměstský malířský cech - stručný historický přehled
Staroměstský malířský cech a panovnický dvůr

Biografický slovník

Rejstřík osob
Rejstřík místní
Tabulky
Seznam použitých pramenů a literatury
Zusammenfassung

Artefaktum, Praha 1997, 235 str., ISBN 80-902279-2-9