Pražští skalníci, kameníci a sochaři

Pražští skalníci, kameníci a sochaři
ISBN: 978-80-7075-919-6
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Václav Rybařík

Pražští skalníci, kameníci a sochaři


Kniha shrnuje dvacet pět upravených a doplněných článků týkajících se historie pražského lomařství, kamenictví a sochařství, které autor publikoval v časopise Kámen v letech 2003 až 2014. První část se zabývá minulostí pražských kamenolomů a podmínkami práce v nich v 16. století. Druhá část je věnována historii pražského kamenického cechu i nejvýznamnějším pražským kameníkům. Nejrozsáhlejší, třetí část přibližuje v medailonech třináct pražských sochařů a jejich kamen nádíla od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Knihu doplňují reprodukce historických plánů a vedut a fotografie nejvýznamnějších kamenných děl uvedených sochařů.
Kniha má 176 stran, anglické a německé resumé a 62 převážně barevných ilustrací.

Obsah:

Úvod

1. Pražští skalníci a lomy
Řád skály petřínské z konce 16. století
Zavedení daně z lámání kamene na Petříně v roce 1515
Z minulosti pražských lomů (1)
Z minulosti pražských lomů (2)
Z minulosti pražských lomů (3)
Z minulosti pražských lomů (4)

2. Pražští kameníci
Dům Společenstva stavitelů, kameníků a zedníků v Praze
Artikule pro zednické tovaryše Starého Města pražského z roku 1686
K životu a dílu Františka a Josefa Lauermannových, předních pražských kameníků poloviny 18. století
List kamenického cechu Starého Města Pražského Kutnohorským z roku 1489
K životu a dílu pražských kameníků Krannerů
Pražští ameníci a kamenosochaři na přelomu 19. a 20. století

3. Pražští sochaři
Kamenná díla sochaře Ladislava Šalouna
Kamenná díla sochaře Čeňka Vosmíka
Franta Úprka
Kamenná sochařská díla bratrů Josefa a Emanuela Maxových
Kamenná díla sochaře Jana Štursy
Kamenná sochařská díla bratrů Stanislava a Vojty Suchardových
Kamenná díla sochaře Františka Bílka
Kamenná díla sochaře Jaroslava Horejce
Kamenná díla sochaře Karla Dvořáka
Sochař a restaurátor František Hnátek (spolu s Vladimírem černým)
Kamenná díla sochaře Ladislava Kofránka
Kamenná díla sochaře Josefa Mařatky
Kamenná díla sochaře Bohumila Kafky

Výběr z autorovy odborné bibliografie
Abstrakt
Anglické resumé
Německé resumé

Česká geologická služba, Praha 2017, 175 x 245 mm, 173 str, ISBN 978-80-7075-919-6