Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech

Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech
ISBN: 978-80-01-06327-9
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Benjamin Fragner (ed.)

Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech

O ikonických, velkých, významných a památkově chráněných dílech se většinou už obecně ví a mluví. Ale pak je ještě další vrstva průmyslového dědictví, méně viditelná z odstupu, intenzivněji vnímaná spíš na místní, regionální úrovni – drobné drážní stavby, obecní vodárny a vodárenské věže, cihelny za vesnicí i lokální pivovary, typové skladištní budovy, dílenské a opravárenské provozy, v krajině osamělé sladovny, rozpadlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých lomů, zděné trafostanice, torza zdí minulých továren, k obloze trčící komíny. Specifická kulturní vrstva sídel a krajiny, která zůstává stranou, mizí.
Publikace vznikla jako kolektivní monografie na základě výzkumu a autorských diskusí v projektu Industriální architektura.

Obsah:

Památky / nepamátky. Benjamin Fragner
Tovární komíny českého venkova a krajiny. Martin Vonka
Malý výlet po stopách zaniklých a zanikajících cihelen. Michal Hofman, Miroslav Kaňka
Proč máme rádi vápenky? Jan Zikmund
DOMY LOMY. Zuzana Kučerová, Eva Kubjatová
Jiná krajina. Viktor Mácha
O huti železné. Edita Cestrová
Stopy hornictví. Martin Přibyl
Zkušenosti s industriální archeologiií. Ivan Rous
Věžové vodojemy v pozadí. Robert Kořínek
Vodní mlýny - co objevujeme. Radim Urbánek
Chraň a zachraň. Pavel Jákl
Pivovar není jen barák. Milan Starec
Drobné drážní stavby. Michal Zlámaný
Nevyužité dědictví: revitalizace Nádraží Praha-Smíchov. Zdeněk Šmolík
SKLAD_13 / Řevnice. Šárka Sodomková
Zděné trafostanice, opomíjené kapličky moderníh věku? Jiří Chmelenský
August Thiersch, architekt transformačních stanic. Lukáš Beran
Památky dopravního značení. Pavel Jakubec
Ty, co přežívají aneb nejstarší benzínové stanice. Jakub Potůček
Industriální krajina propojená. Petr Vorlík
Profesní výzva, pokračování. Svatopluk Zídek
Prostor pro iniciativy zdola. Prostor pro průmyslové dědictví. Jan Červinka

Místní rejstřík
Autoři

ČVUT Praha 2017, rozměr 190 x 240 mm, 167 s., česky, bar., ISBN 978-80-01-06327-9