Příběh ruské geopolitiky

Příběh ruské geopolitiky
ISBN: ISBN 978-80-246-4026-6
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Jaroslav Kurfürst

Příběh ruské geopolitiky

Po celé dějiny přicházeli ruští myslitelé, geografové a státníci s vizemi o roli a civilizační příslušnosti své velké země. Zároveň při tom odhalovali neujasněnost geografického i hodnotového rámce ruské státnosti i identity ruské společnosti. Tápání mezi Východem, Západem a různými formami geopolitického svébytnictví se vždy promítalo do praktické zahraniční i vnitřní politiky Ruska. Jaroslav Kurfürst nabízí pečlivý pohled do labyrintu ruského geopolitického myšlení, který umožňuje pochopit jeho politická východiska. Ukazuje, že hybridní válka, kterou Rusko vede proti světu liberální demokracie a institucí Západu, mobilizuje hlubinné motivace a mýty carské i sovětské. Vztah Ruska a Západu je v této mimořádně argumentačně přesvědčivé monografii pojednán jako stálé střetávání se dvou odlišných geopolitických kultur.

Obsah:

Poděkování
Úvod
O geopolitice, kritické geopolitice a jejích pojmech
Kde se vzala kritická geopolitika a oč v ní jde
Krátké zastavení u termínů kritické geopolitiky
Geopolitické představy
Geopolitické a operační kvóty
Geopolitické příběhové linie a skripty
Geopolitické tradice
Geopolitická kultura

Ruská geopolitika před geopolitikou
Území: expanze, sbírání zemí
Konsolidace a expanze na východ
Expanze na západ
Ovládnutí jižního Kavkazu
Pohlcení Střední Asie
Nenaplněné imperiální sny
Sovětská hegemonie
Instituce: svaly, geopolitiky
Církev: ve službách impéria
Armáda: síla Ruska
Ideje: imperiální sny a kosmologie geopolitických představ
Pravoslavný mesianimus
Moskva - třetí Řím: imperiální mesianismus
Smuta: imperativ rozpadu a ohrožení
Okno do Evropy
Koloniální a postkoloniální náhled na ruskou expanzi

Klasické období ruské geopolitiky
Historický rámec: Rusko na geopolitickém hřišti 19. a počátku 20.století
Diskuze ruské inteligence a zrod geopolitických tradic
Geopolitické vize ruských myslitelů klasického období
Startovní „výstřel do tmy": Čaadajevova zpověď o Rusku a Evropě
Sny slavjanofilů o Rusku coby ne - Evropě
Panslavismus a Rusko jako anti - Evropa
Liberární západníci a obhajoba Ruska jako součásti ruské civilizace
Státocentrická idea Orientu
Geografové ve službách státocentrické imperiální mise
Eurasianismus - přjetí Asie, odvržení Evropy
Odstíni šedi geopolitických tradic předsovětského Ruska - teoretická diskuze
Interakce paradigmat
Interakce identitárních rámců
Interakce hodnotových rámců
Proměna diskuze na přelomu století
Nejstabilnější části geopolitické kultury Ruska

Sovětská hybridní geopolitická kultura
Osud formální geopolitiky v SSSR
Praktická geopolitika SSSR v geopolitických příběhových liniích
Revoluční internacionalismus
Linie státu: etablování bolševického Ruska na mezinárodní šachovnici
Linie ideologie: snaha o spuštění světové revoluce
Období socialismu v jedné zemi: geopolitická autarkie a diverze v zahraničí
Komunistický imperialismus a geopolitika studené války
Imperialismus a vlastenecká válka
Cesta ke studené válce
Geopolitika uvnitř „ tábora míru" - doktrína omezené suverenity
Triangulární konstruování bipolárního světa a soutěž o „ třetí svět"
Mírová koexistence
Společný evropsý dům a rozpad impéria - přestavba geopolitických souřadnic
Geopolitické představy
Problém geopolitické inferiority a jeho projekce do třídního boje
Vykonstruovaný i skutečný pocit ohrožení
Teoretická diskuze: kontinuita podstaty, diskontinuita formy
Paradigma marxismu - leninismu versus sovětské paradigma
Geopolitická antigeopolitika a chronopolitika
Hybridita sovětské geopolitické kultury
Maskování geopolitických tradic
Přineslo sovětské období novou geopolitickou kulturu?
Postsovětské období - renesance geopolitiky
Geopolitické příběhové linie
Společný evropský dům / velká Evropa
Multipolární svět
Odpor k rozšíření NATO
Společný boj proti terorismu po 11. září
(Re)integrace v postsovětském prostoru
Obrana proti barevným revolucím
Civilizacionismus v zahraniční politice
Geopolitické příběhové linie - trendy
Geopolitické tradice postsovětského období a ruská disciplinární geopolitika
Identifikace geopolitických tradic v postsovětském období a ruská disciplinární geopolitika
Identifikace geopolitických tradic v postsovětském období
Geopolitická tradice západnictví
Koncept liberárního impéria
Liberární a prozápadní vize
Geopolitická tradice etatismu
Demokratický etatismus
Geoekonomická škola
Geopolitika a geostrategie silových složek
Geopolitická tradice civilizacionismu
Neosovětismus
Civilizacionistický izolacionismus Cymburského
Neoeurasianismus
Počátky radikálního neoeuroasianismu
Ideové zdroje hnutí
Duginův politický aktivismus
Duginova geopolitika radikálního neoeuroasianismu a představovaná geografie
Další stoupenci radiálního euroasianismu
Oficiální neoeuroasianismu
Konvergence radikálního euroasianismu a státní politiky
Šíření radikálního neoeuroasianismu na Západě a účast v dezinformační kampani
Ruský svět
Intelektuální počátky konceptu
Infrastruktura Ruského světa
Ruský svět jako geopolitická ideologie
RPC jako nositel geopolitiky Ruského světa i účastník nadace Russkij mir
Ruský svět a hybridní válka
Teoretiká diskuze: Co se děje s geopolitickou kulturou v postsovětském Rusku?
Konvergence ruské zahraniční politiky a patriotických geopolitických diskurzů
Kontrast konceptů neoeuroasianismu a Ruského světa
Patriotická konvergence - konsensus geopolitiky a nadetnického nacionalismu
Dynamika geopolitických tradic
Pozůstatky prvků ze sovětské geopolitické kultury
Putinismus a paralelní geopolitický systém

Představované geografie, pomsta ideologie a střet geopolitických kultur

Seznam použitých zkratek
Poznámky k transkripci, transliteraci a užívání některých pojmů
Shrnutí
Summary
Příloha
Bibliografie

Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 235 x 165 mm, 443s., čb., česky, ISBN978-80-246-4026-6