Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena450,00 Kč
ks

Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Miroslav Vaňěk, Lenka Krátká (eds.)

Dějiny tzv. normalizace a transformace se v poslední době stávají velmi populárním a diskutovaným tématem nejen uvnitř odborné komunity, ale i v řadách široké veřejnosti. Tomuto zájmu jde vstříc předkládaná kolektivní monografie, která volně navazuje na předešlou knihu z dílny Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i. (Obyčejní lidé…? Praha, Academia 2009). Příběhy (ne)obyčejných profesí představují osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě „obyčejných“ profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.

Obsah:

Úvod, aneb proč nás stále zajímají životní příběhy (Miroslav Vaňěk, Lenka Krátká)

"Co jste, hasiči, co jste dělali." Proměny a konstanty jedné profese ( Hana Bortlová-Vondráková)

"Copak je to za vojáka..." aneb Malá sonda do života příslušníků Československé (lidové) armády po roce  1968 (Jiří Hlaváček)

Jménem zákona! Malé zamyšlení nad životními příběhy příslušníků policejních sborů (Pavel Mücke)

"Jak jsme budovali socialismus a potom kapitalismus, tak jste to myslel?" Profesní osudy hospodářských elit v době tzv. normalizace a na počátku transformace (Miroslav Vaněk)

Z Prahy až na konec světa. Životní pouť pracovníků zahraničního obchodu (Lenka Krátká)

Pro pár špinavejch zlaťáků, pro falešnou slávu. Proměny managementu české populární hudby ve druhé polovině 20.století (Radek Diestler)

Chránit si své tužky a štětce. Proměny podmínek života a práce lidí, kteří se věnují výtvarnému umění (Lenka Krátká)

Socialistické pohostinství: ideál veřejného stravování zdevastován praxí... (Přemyls Houda)

O ženách za pultem (Martin Franc)

Pozor, vizita! Sonda do života zdravotních sester v období tzv. normalizace a transformace (Petra Schindler-Wisten)

Životní příběhy českých zemědělců v éře komunistického režimu a ekonomické a společenské transformace (Lukáš Valeš)


Bibliografie a použité prameny

Resumé: Why we are still interested in life stories

Seznam použitých fotografií