Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope 2. vydání

Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se nekope 2. vydání
ISBN: 978-80-7277-577-4
Availability: in stock
including VAT
your price520,00 Kč
ps

Jan Hajšman, Milan Řezáč, Petr Sokol, Robert Trnka

Příručka amatérského archeologa aneb do mrtvých se nekope

Určena všem příznivcům archeologie, a to bez rozdílu hloubky jejich zájmu. Naprostí laici získají základní představu o práci archeologů, pokročilejší zde naleznou rady a tipy, jak zálibu rozvíjet. Text je praktickým pohledem na základní archeologické činnosti a problematiku ochrany archeologického dědictví. Snaží se na pravou míru uvádět některé o archeologii kolující mýty, vytvářet prostor pro oboustranně výhodnou spolupráci amatérských zájemců s profesionálními archeology, a postarat se tak o co největší ochranu a poznání našeho dědictví

Stručný obsah:

Slovíčko úvodem
Laické pověry o archeologii a nálezech
Co může amatérský archeolog dělat?

 • Průzkum terénní - okulární
 • Archivní průzkum
 • Procvičování zádových svalů - sběry povrchové
 • Archeologie preventivní
 • Sběry v porušených situacích
 • Jak zakreslovat a zaměřovat objekty
 • Letecký průzkum a rozbor leteckých snímků
 • Další zdroje dálkového průzkume aneb jak bádat u monitoru
 • Drony, LIDAR
 • Indikační rostliny
 • Jak fotografovat objekty, dokumenty a nálezy
 • Jak kreslit nálezy
 • Experimentální archeologie


Co by amatérský archeolog nikdy dělat neměl
Průzkum pomocí detektorů kovů
Chodbaři, blouznivci atd.
Virgule virgulovatá
Co nosit na výzkumy
Skrytá a zjevná nebezpečí
Dokumentace aneb Jak na to
Soukromé sbírky
Krása archeologického počasí
Jak jednat s profesionálními archeology
Proč lidé archeologické nálezy nehlásí
Proč lidé archeologické nálezy hlásí
Co dělat, když něco majdu
Jak ošetřovat nálezy
Kde hledat profesionálního archeologa
Jak a komu odevzdávat nálezy
Co se děje s nálezem v muzeu
Proč by měl amatér publikovat
Archeologie a stavebnictví
Promlouva k zemědělcům a lesníkům
Archeologie a zemědělství
Archeologie a lesnictví
Lokalita, kulturní památka a další termíny
(Pre)historická období
Druhy lokalit
Druhy nálezů
Příklady zdárné a méně zdárné spolupráce
Perlička z archivu na závěr

Doslov
Výstupní testík
Terminologický slovníček
Seznam zkratek
Medailonky autorů
Poděkování
Použitá literatura a prameny
Doporučená literatura
Webové stránky, které se mohou hodit


Nakladatelství LIBRI, Praha 2099, rozměr 165 x 245 mm, 331s., česky, čb. s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7277-577-4