Other

Products
1 … 20 from 77 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Historie dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině in stock

749,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum Brno, rok 2021, rozměr 210 x 297 mm, 480 s., bar, česky, ISBN 978-80-7028-551-0

Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách. in stock

490,00 Kč
in stock
Poprvé v české archeologii se setkáváme s novým, přeloženým a komentovaným vydáním jednoho z jejích „základních kamenů“, díla, které stálo u zrodu archeologického poznání.
Národní muzeum, Praha 2021, 368 textu + 96 stran obrazových tabulek a příloh, rozměr 165 x 235 mm, česky , německy, bar., ISBN 978-80-7036-667-7

Těžební krajinou předků. O tajemném podzemí Krumlovského lesa. in stock

209,00 Kč
in stock
Mining landscape of Our ancestors.
On the mysterious underground of " Krumlovský les"

Publikace popisuje archeologické nálezy na území Krumlovského lesa, které je jedním z největších, kde se těžil rohovec pro výrobu štípaných kamenných nástrojů.
Moravské zemské muzeum, Brno 2022, 240x200 mm, 173s., bar., česky/anglicky, ISBN 978-80-7028-568-8

Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866 in stock

250,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky.
Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2019,  155x230 mm, 152 s., bar., česky, 978-807465-370-4

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 6 in stock

270,00 Kč
in stock
Nakladatelství ing. Petr Mikota, Plzeň, r. 2022, rozměr 210 x 297 mm, 155 s., čb. s barevnou přílohou, česky, ISBN 978-80-87170-87-8

Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století in stock

340,00 Kč
in stock
Scientia, 2011. 167 stran, 21nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86960-68-5.
ORNA, Jiří a kol. Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století.

Panství pánů z Holštejna. Svědectvý zaniklých středověkých vesnic in stock

249,00 Kč
in stock
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, r. 2021, rozměr 210 x 295 mm, 200 s., bar., ISBN 978-80-88278-66-5

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 5 in stock

240,00 Kč
in stock
Nakladatelství ing. Petr Mikota, Plzeň 2021, rozměr 210 x 297 mm, 135 s, čb, česky, ISBN 978-80-905546-2-7
Sborník přátel k životnímu jubileu Jana Anderleho

Poklad z Hrachova in stock

650,00 Kč
in stock
Objev, archeologické a numismatické zpracování nálezu.
Hornické muzeum Příbram, Příbram 2020, rozměr 235 x 305 mm, 167 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7394-856-6

Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic in stock

550,00 Kč
in stock
Zpracování pokladu z Horních Rápotic představuje důležitou sondu do struktury zlaté a stříbrné obchodní mince v období třicetileté války.
Národní muzeum ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Praha - Havlíčkův Brod 2020,  rozměr 215 x 300 mm, 222 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-633-2

Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892) in stock

330,00 Kč
in stock
Edice Fontes Archeologici Pragenses, Vol. 44, Praha 2017
Národní muzeum, Praha 2017, rozměr 210 x 297 mm, 304 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-546-5

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4 in stock

225,00 Kč
in stock
Sborník přátel k životnímu jubileu Vladimíra Prokopa
Ing. Petr Mikota, Plzeň 2020, rozměr 210 x 297 mm, 138 s., bar., česky, ISBN 978-80-87170-79-3

Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868) in stock

330,00 Kč
in stock
Autor analyzuje období, kdy se ustavuje archeologie jako vědní obor, tj. uvědomuje si svůj předmět, formuluje své metody a získává organizační základnu, oborový časopis a literaturu, univerzitní katedru a také veřejné uznání.
Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 230 x 300 mm, 440 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-648-6

Malostranská rotunda sv. Václava v Praze in stock

750,00 Kč
in stock
Výpravná monografie o jedinečném archeologickém nálezu rotundy sv.Václava na Malé Straně
Text je doprovázen množstvím plánů, fotografií a kreseb, jež po zničení historických terénů nadále slouží jako jediný, i když nepřímý historický pramen pro rekonstrukci historického vývoje tohoto místa v centru tehdejšího města Praha.
Národní památkový ústav, ÚOP Praha, rok 2020, 520 s., bar., ISBN 978-80-87220-17-7

Počátky archeologie v Čechách in stock

330,00 Kč
in stock
Dějiny předvědeckého zájmu o archeologii jsou mnohem delší než trvání samotné archeologie jakožto vědního oboru a sahají přinejmenším do středověku.
Těžištěm pozornosti této knihy jsou Čechy v rámci vývoje středoevropského od začátku 12. do konce 18. století.
Národní muzeum, Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 240 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-583-0

Uherské hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě in stock

534,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 395 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7028-516-9

Těžba a rituál, paměť a transformace in stock

450,00 Kč
in stock
Martin Oliva, Brno 2019, 225 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7028-524-4

Mazanice - stavební materiál v brněnském prostředí in stock

320,00 Kč
in stock
Příkladová studie zpracování a analýzy souboru fragmentů vypálené mazanice z výplní suterénu VC029 na parcele domu Kobližná 4
Archaia Brno z.ú., rok 2019, rozměr 210 x 297 mm, 150 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-907322-3-0

Renaissance and Baroque Glass From the Central Danube Region in stock

499,00 Kč
in stock
The origins of the study of glassmaking in the Czech lands were associated with archivists and historians who, in the late 19th and early 20th centuries, gathered written sources connected with this field of both economy and applied arts that has played an important part since the Middle Ages.
Archaia Brno z. ú., Brno 2016, 215 x 305 mm, 333 pages., ISBN 978-80-905546-5-8

Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně in stock

280,00 Kč
in stock
Práce podává vyhodnocení poznatků získaných během archeologických výzkumů svatojakubského hřbitova v Brně.
Archaia, Brno 2018, 177 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-907322-0-9