Other

Products
1 … 20 from 69 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Letecká archeologie v západních Čechách in stock

348,00 Kč
in stock
Publikace přináší výběr z výsledků letecké archeologie, které se Západočeské muzeum v Plzni věnuje více než 25 let.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2020, rozměr 210 x 305 mm, 246 s., bar., česky a anglicky, ISBN 978-80-7247-177-5

Poklad z Hrachova in stock

650,00 Kč
in stock
Objev, archeologické a numismatické zpracování nálezu.
Hornické muzeum Příbram, Příbram 2020, rozměr 235 x 305 mm, 167 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7394-856-6

Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic in stock

550,00 Kč
in stock
Zpracování pokladu z Horních Rápotic představuje důležitou sondu do struktury zlaté a stříbrné obchodní mince v období třicetileté války.
Národní muzeum ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Praha - Havlíčkův Brod 2020,  rozměr 215 x 300 mm, 222 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-633-2

Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě in stock

400,00 Kč
in stock
Doba halštatská (800-450 př. Kr.) je první etapou doby železné na našem území. Do dnešních dob se z ní dochovalo velké množství archeologických nálezů, významné jsou zejména rozměrné pohřební monumenty.
Univerzita Palackého, Olomouc 2020, rozměr 210 x 297 mm, 446 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88278-64-1

Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892) in stock

330,00 Kč
in stock
Edice Fontes Archeologici Pragenses, Vol. 44, Praha 2017
Národní muzeum, Praha 2017, rozměr 210 x 297 mm, 304 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-546-5

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4 in stock

225,00 Kč
in stock
Sborník přátel k životnímu jubileu Vladimíra Prokopa
Ing. Petr Mikota, Plzeň 2020, rozměr 210 x 297 mm, 138 s., bar., česky, ISBN 978-80-87170-79-3

Archeologie v Čechách v období romantismu (1802-1868) in stock

330,00 Kč
in stock
Autor analyzuje období, kdy se ustavuje archeologie jako vědní obor, tj. uvědomuje si svůj předmět, formuluje své metody a získává organizační základnu, oborový časopis a literaturu, univerzitní katedru a také veřejné uznání.
Národní muzeum, Praha 2020, rozměr 230 x 300 mm, 440 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-648-6

Malostranská rotunda sv. Václava v Praze in stock

750,00 Kč
in stock
Výpravná monografie o jedinečném archeologickém nálezu rotundy sv.Václava na Malé Straně
Text je doprovázen množstvím plánů, fotografií a kreseb, jež po zničení historických terénů nadále slouží jako jediný, i když nepřímý historický pramen pro rekonstrukci historického vývoje tohoto místa v centru tehdejšího města Praha.
Národní památkový ústav, ÚOP Praha, rok 2020, 520 s., bar., ISBN 978-80-87220-17-7

Počátky archeologie v Čechách in stock

330,00 Kč
in stock
Dějiny předvědeckého zájmu o archeologii jsou mnohem delší než trvání samotné archeologie jakožto vědního oboru a sahají přinejmenším do středověku.
Těžištěm pozornosti této knihy jsou Čechy v rámci vývoje středoevropského od začátku 12. do konce 18. století.
Národní muzeum, Praha 2018, rozměr 210 x 297 mm, 240 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7036-583-0

Uherské hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě in stock

534,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 395 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7028-516-9

Těžba a rituál, paměť a transformace in stock

450,00 Kč
in stock
Martin Oliva, Brno 2019, 225 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7028-524-4

Mazanice - stavební materiál v brněnském prostředí in stock

320,00 Kč
in stock
Příkladová studie zpracování a analýzy souboru fragmentů vypálené mazanice z výplní suterénu VC029 na parcele domu Kobližná 4
Archaia Brno z.ú., rok 2019, rozměr 210 x 297 mm, 150 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-907322-3-0

Renaissance and Baroque Glass From the Central Danube Region in stock

499,00 Kč
in stock
The origins of the study of glassmaking in the Czech lands were associated with archivists and historians who, in the late 19th and early 20th centuries, gathered written sources connected with this field of both economy and applied arts that has played an important part since the Middle Ages.
Archaia Brno z. ú., Brno 2016, 215 x 305 mm, 333 pages., ISBN 978-80-905546-5-8

Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně in stock

280,00 Kč
in stock
Práce podává vyhodnocení poznatků získaných během archeologických výzkumů svatojakubského hřbitova v Brně.
Archaia, Brno 2018, 177 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-907322-0-9

FORUM URBES MEDII AEVI X/1-2 in stock

399,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2017, 240 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-7-2

FORUM URBES MEDII AEVI IX./1-2 in stock

399,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2015, 339 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-4-1

FORUM URBES MEDII AEVI VIII./1-2 in stock

399,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2014, 256 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-2-7

Veselí nad Moravou - Středověký hrad v říční nivě in stock

300,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2015, 382 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-3-4

Vnímavý pozorovatel in stock

349,00 Kč
in stock
Touto knížkou bere čtenář do ruky výbor z prací prof. Jana Klápště, archeologa a skvělého historika, jehož dílo po desítky let oživuje naše průhledy do světa středověku.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 324 str., 155 x 230 mm, ISBN 978-80-7422-673-1

Od špitálu ke galerii in stock

649,00 Kč
in stock
Kromě prezentace jednotlivých výzkumů zaniklých vesnic je na základě archeologických nálezů, ikonografických pramenů a etnografických analogií prezentován svět středověkého člověka žijícího na vesnic.
Západočeské muzeum v Plzni, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 133 s., bar, česky, ISBN 978-80-7247-113-3