Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích

Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích
ISBN: 978-80-7037-294-4
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Hynek Stříteský

Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích

Kolektivní monografie devíti autorů z Národního technického muzea a Národního filmového archivu se zaměřuje na vývoj kinematografie v českých zemích převážně v závěru 19. století a během první třetiny 20. století. Jednotlivé příspěvky se věnují okolnostem a pozadí vzniku prvních filmů, přibližují počátky filmového podnikání, seznamují s dobovými periodiky, problematikou nejstarších rodinných filmů, úředním dozorem nad filmovými projekcemi a vztahem mezi počátky letectví a počátky kinematografie. Dva z příspěvků se zaměřují na unikátní sbírkové předměty Národního technického muzea, torzo filmového pásu Émila Reynauda a chronofotografie Étienna-Julese Mareye a Georgese Demenÿho.

OBSAH

Úvod                                                                                                                                     5

MILOŠ HOREJŠ: Alexandr Kolowrat-Krakowský (1886-1927) a počátky jeho filmového podnikáníAlexander / Kolowrat-Krakowsky (1886-1927) and his early involvement in film
IVAN KLIMEŠ: Spisovatelé a film v jiném nasvícení. / Writers and film from a different perspective
PETR HASAN: Od Pax-filmu ke Svatému Václavu. Český katolický tábor a jeho vztah ke kinematografii ve dvacátých letech 20.století. / From Pax-film to Saint Wenceslas
JIRI HORNÍCEK: Rodinné filmy – amatérské a profesionální v Československu dvacátých let. Od filmového materiálu k technologii výroby se zvláštním zaměřením na formát 9,5 mm / Amateur and professional family films in Czechoslovakia in the 1920sFrom film material to production technology with a special focus on the 9,5mm format
PAVLA JANÁSKOVÁ: Česky filmový průmysl na stránkách dobových periodik první třetiny 20.stoletía na library.nfa.cz v 21.století / Czech film industry on the pages of periodicals in the first third of the 20h centuryand on library.nfa.cz in the 21st century
LUBOŠ MAREK: Dozor nad filmovými projekcemi aneb četníci, policisté a úředníci v kinosálech (1918-1930) / Supervision of film projections: gendarmes, policemen, and officials in cinemas (1918-1930)
PAVEL CAPAL: Émile Reynaud ve sbírkách Národního technického muzea / Emile Reynaud in the collections of the National Technical Museum

Národní technické muzeum Praha 2021, rozměr 168x250 mm, 186 s., barev., česky, anglicky. ISBN 978-80-7037-294-4