Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila

Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila
ISBN: 80-903230-1-4
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Dalibor Prix (ed.)

Pro Arte

Sborník k poctě Ivo Hlobila

Sborník představuje průřez současným stavem uměleckohistorického bádání, tématicky spjatého s životní činností prof. Ivo Hlobila. Obsahuje 48 příspěvků od 49 autorů z Čech, Moravy a Slezska se dotýká problematiky dějin umění od raného středověku po současnost. Publikace je doplněna 234 černobílými vyobrazeními.

Obsah

I.
Pavel Kouřil: Menasova ampule z hradu Rychleby (?) ve Slezsku
Josef Bláha: Dva nálezy drobné hrnčířské plastiky Madony s dítětem z Olomouce. Několik doplňků ke studiu devocionálií a lidové zbožnosti ve středověku.
Hana Teryngelová: Středověké poutnictví a jeho odraz v archeologickém materiálu. K nálezu poutního odznaku z Opavy

II.
Anežka Merhautová: Téma z minulosti s vizí budoucnosti
Pavol Černý: Zobrazení Zvěstování Panny Marie v Kodexu vyšehradském a Kodexu hnězdenském. Pokus o jejich ikonografickou interpretaci
Klára Benešovská: Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků.
Ivo Kořán. Románská Kalvárie ze Strakonic

III.
Klára Mezihoráková: Architektura středověkého kostela dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci
Antonín Grůza: K historii bývalého dominikánského kostela sv. Václava v Opavě
Dana Kouřilová: Bývalý kostel sv. Václava v Opavě - výsledky průzkumu fasád
Helena Dáňová: Chrám sv. Ducha v Hradci Králové. Příspěvek k poznání architektury kostela ve středověku
Jiří Kuthan: K Parléřovu chóru kostela sv . Bartoloměje v Kolíně nad Labem
Jaromír Homolka: Královská kaple Všech svatých na Pražském hradě.

IV.
Jana Hrbáčová: Zobrazení čelenek v české deskové malbě v kostele sv. Apolináře v Praze
Hana Hlaváčková: Herzongenburská Moralia, Řehoř Veliký, Moralia sive exposito in librum B. Job
Pavel Štěpánek: Dědictví španělsko-arabské tradice za Václava IV. Živá tradice Alfonsových tabulek.
Milada Studničková: Úvodní iluminace Smíškovského graduálu jako klíč k interpretaci rukopisu.

V.
Jan Royt: Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století
Štěpán Kohout: Další "bernardinské slunce" nalezeno
Jan Chlíbec: Poznámka o náhrobku císaře Friedricha III. a reflexe sepulchrálního sochařstvív českých cestopisech 1450-1550
Zdenka Bláhová: Západní portál kostela sv. Mořice v Olomouci a přenášení vzorů v pozdně gotické architektonické tvorbě.

VI.
Jiří Roháček: K sepulkrální plastice v Corpusu insriptorium Bohemiae
František Chupík: Fortifikační stavitelstvímezi gotikou a renesancí.
Ľubica Mezerová: Renesanční náhrobníky v kostele sv. Martina v Bohušově.
Karel Müller: Heraldická výzdoba stavovské sněmovny v Opavě ze 2. poloviny 16. století
Ondřej Jakubec: Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši?
Hana Dvorská - Dalibor Prix: Kostel nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr. Bruntál) a jeho renesanční podoba
Pavel Vlček: Urbanistické zásady a nový typ renesančního domu na Malé Straně v Praze
Beket Bukovinxká: Terra sigillata v rudolfinské kunstkomoře
Lubomír Konečný: Andrea Alciato a Jan Žižka" i po smrti strašlivý"
Michal Šroněk: Obrazy u soudu

VII.
Ladislav Daniel: Pět věží. Giovan Battista Marino a gonzagovské "poesie" Francesca Albaniho
Milan Togner: Jacopo Confortini v olomoucké sbírce kreseb
Petr Czajkovski: Jonass Drentwert a Leopold kníže z Dietrichsteina. Sonda do vztahu objednavatele a tvůrce na přelomu 17. a 18. století
Martin Pavlíček: Neznámé dílo Matyáše Bernarda Brauna
Petr Vojtal: Hacknerovská variace na pomezí Moravy a Slezska.
VIII:
Marie Platovská: Vývoj stavebních dispozic na Královských Vinohradech
Vojtěch Lahoda: Modernismus starých mistrů. Antonín Procházka, Kroměříž a otisky vizuální paměti.
Markéta Svobodová: Věčný ruch a věčná nespokojensot nad strahovským stadionem (Příspěvek k historii sportovních staveb)
Mahulena Nešlehová: Koblasův cyklus Plazit jazyk

IX.
Jiří Kropáček: Jacob Burckhardt a dějiny idejí
Pavel Šopák: Pacov Václava Wagnera

X.
Kristina Kaplanová: Babiččino údolí - areál spravovaný Národní kulturní komisí
Rostislav Švácha: Co se stalo s Prahou 1948-1989? Bitva o devatenácté století
Petr Kratochvíl: Kontextualismus v soudobé architektuře. Reflexe teoretických východisek
Jiří Varhaník: Předpoklady památkové ochrany městských památkových rezervací prohlášených v letech 1970-1982
Polana Bregantová: Bibliografie prací Ivo Hlobila

Nakladatelství Artefactum, Praha 2002, rozměr 225 x 305 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 80-903230-1-4