PRO ZRNO: obilní skladiště a sila 1898–1989

PRO ZRNO: obilní skladiště a sila 1898–1989
ISBN: 978-80-01-06626-3
Availability: in stock
price promotion
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Lukáš Beran – Jan Zikmund

PRO ZRNO: obilní skladiště a sila 1898–1989

Obilní skladiště a sila jsou dokladem proměn technologie, architektury, hospodářství a politiky dvacátého století. Svépomocným rolnickým družstvům umožnila ovládnout obilní obchod, stala se nástrojem jeho regulace a později zestátnění. Inženýři a architekti specializovaných kanceláří pro ně hledali nejvhodnější řešení, nejlepší typový projekt. Publikace identifikuje a lokalizuje 360 těchto staveb českých zemích, na Slovensku a Podkarpatské Rusi, a podává tak přehled po této dosud spíše opomíjené součásti průmyslového dědictví. Úvody opatřili Benjamin Fragner a Naďa Johanisová.

Obsah

Úvodem
Benjamin Fragner
Naďa Johanisová

Podmínky  předpoklady vzniku a vývoje obilních skladišť. Lukáš Beran
1898-1921. Lukáš Beran
1921-1945. Lukáš Beran
1945-1989. Jan Zikmund

Výběr z literatury
Místní rejstřík a lokalizace staveb
Jmenný rejstřík
Zdroje vyobrazení
Summary
Zusammenfassung

České vysoké učení technické v Praze – Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, Praha 2018, rizměr 195 x 240 mm, 191 s., čb., česky, ISBN 978-80-01-06626-3