Jáchymov - architektonická perla Krušnohoří

Jáchymov - architektonická perla Krušnohoří
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Pozoruhodný ediční počin loketského pracoviště NPÚ. Přináší výsledky konference, která se konala na konci června 2009. Obsah je věnován výsostně památkové problematice – zbědovanému stavu evropsky významného pozdně gotického a renesančního města, ještě před pár desetiletím zachovanému téměř v intaktním stavu, a složitým otázkám vyhlídek na záchranu jeho zbytků v dnešních ekonomických i kulturních podmínkách. Význam města je dokládán fundovaným "soupisem památek" i výkladem o genezi a příčinách dnešního tristního stavu.
Publikace je přehledně a úhledně uspořádaná, obsahuje značný počet ilustrací (historická ikonografie, plánové podklady, aktuální fotodokumentace).

Obsah

•Manfred HELLMICH:
Úvodní slovo ke konferenci "Jáchymov – architektonická perla v ohrožení", s. 4 
•Lubomír ZEMAN:
Stavební vývoj města Jáchymova, s. 7 
•Lubomír ZEMAN:
Význam Jáchymova v kontextu evropského a světového vývoje, s. 19 
•Lubomír ZEMAN:
Nejvýznamnější památky města Jáchymova, s. 26 
•Milena HAUSEROVÁ:
Prostorové uspořádání jáchymovských domů, s. 46 
•Gabriela LEBOCOVÁ, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ:
Portály jáchymovských domů, s. 48 
•Lubomír ZEMAN:
Jáchymovské lapidárium, s. 55 
•Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ, Lubomír ZEMAN:
Demolice v Jáchymově, s. 57 
•Lubomír ZEMAN:
Jáchymovské memento, s. 62 
•Jáchymovské memorandum, s. 64 
•Romana RIEGEROVÁ, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ:
Státu památkové zóny a možnosti její revitalizace, s. 65 
•Kamil PODROUŽEK:
Význam dokumentace historických staveb pro revitalizaci města, s. 69 
•Lubomír ZEMAN:
Záchrana malovaného trámového stropu domu čp. 4 v Jáchymově, s. 72 
•Lubomír ZEMAN:
Záchrana sklípkových kleneb domu čp. 143 v Jáchymově, s. 74 
•Stanislav BURACHOVIČ:
Expozice Krajského muzea Karlovarského kraje, Muzea v Karlových varech "Jáchymov v zrcadle času" v Královské mincovně, s. 77 
•Petr BOHDÁLEK:
Rozvojové záměry města v městské památkové zóně, s. 82 
•Manfred HELLMICH:
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří, s. 88 
•Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ:
Přehled pramenů a základní literatury o městě Jáchymov, s. 91