Plzeň Region

Products
1 … 20 from 64 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Plzeňský vitriol in stock

105,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá těžbou a zpracováním vitriolových břidlic a navazujícím chemickým průmyslem na území Plzně a v jejím okolí
Ing. Petr Mikota, Plzeň 2020, rozměr 120 x 180 mm, 112 s., bar., česky, ISBN 978-80-87170-71-7

Sborník Západočeského muzea v Plzni - historie in stock

360,00 Kč
in stock
Západočeské muzeum, Plzeň 2020, rozměr 210 x 297 mm, 99 stran, bar.,  ISBN 978-80-7247-167-6 ; ISSN 0860-3597

Odkaz staré Šumavy in stock

490,00 Kč
in stock
Roman Podhola, rok 2017, rozměr 210 x 297 mm, 308 s., čb., česky, bez ISBN

Jak se žilo v Plzni za císaře ”Procházky” in stock

253,00 Kč
in stock
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2014, rozměr 210 x 297 mm, 115 s., bar., ISBN 978-80-261-0431-5

Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu in stock

190,00 Kč
in stock
Publikace vykresluje obraz ženy na Plzeňsku v druhé polovině 19. a prvním desetiletí 20. století.
Západočeská univerzita v Plzni. r. 2017, rozměr 148 x 210 mm, 245 s., čb., ISBN 978-80-261-0743-9

Hrady Západních a Jižních Čech in stock

110,00 Kč
in stock
Západočeská univerzita v Plzni, r. 2012, rozměr 210 x 210 mm, 96 s., česky, ISBN 978-80-261-0077-5

Plzeň na historických černobílých diapozitivech in stock

440,00 Kč
in stock
Publikace je výběrem nejzajímavějších a ve většině případů zatím i nepublikovaných historických snímků Plzně, které se nám zachovaly ve formě skleněných diapozitivů ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2016, 143 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-7247-132

Plzeň očima Vojtěcha Houdy in stock

330,00 Kč
in stock
Katalog “Plzeň očima Vojtěcha Houdy” vznikl coby výstup Ústavního úkolu Západočeského muzea v Plzni s názvem „Amatérský fotograf Vojtěch Houda“. Jeho cílem je umožnit veřejnosti nahlédnout do zajímavé sbírky černobílých fotografií plzeňského amatérského fotografa Vojtěcha Houdy, která je součástí rozsáhlého sbírkového fondu fotografií oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni, a zároveň představit osobnost regionálního autora snímků.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2016, 127 str., 195 x 260 mm, ISBN 978-80-7247-130-0

Listopad 1989 v Plzni in stock

499,00 Kč
in stock
Katalog vznikal souběžně se stejnojmennou výstavou, která se uskutečnila u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 ve výstavních prostorách Západočeského muzea v Plzni ve dnech 18. října 2019 až 12. ledna 2020. Katalog obsahuje řadu textů a dobových fotografií, včetně plakátů, ze sbírky oddělení novějších dějin ZČM. Autoři se snažili přiblížit politické události na plzeňských reáliích.
Západočeské muzeum, Plzeň 2019. 191 str., ISBN 978-80-7247-158-4

100 zajímavostí z plzeňských archivů in stock

328,90 Kč
in stock
Poklady z plzeňských archivů – výběr nejcennějších dokumentů ze sbírek plzeňských archivů (Archivu města Plzně, Státního oblastního archivu a Archivu společnosti Plzeňský Prazdroj).
Starý most, Plzeň 2017, 155 x 225 mm, 168 str., ISBN 978-80-87338-75-9

Maršály, rainsteiny a pardusy na Plzeňsku in stock

70,00 Kč
in stock
Nakladatelství Ing. Petr Mikota, Plzeň, r. 2017,  rozměr 125 x 185 mm, 80 s., čb. s barevnou vložkou, česky, ISBN 978-80-97170-49-6

Plzeň zmizelá in stock

380,00 Kč
in stock
K výstavě Zmizelá Plzeň vydává Západočeská galerie v Plzni publikaci Plzeň zmizelá.
Západočeská galerie v Plzni, r. 2016, rozměr 165 x 225 mm, 182 s., čb, česky, ISBN 978-80-88027-15-7

Sborník prací z historie a dějin umění 9/2017 in stock

460,00 Kč
in stock
Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, korespondence a životopisy významných osobností, dramatické události konce druhé světové války na Klatovsku, flóra v historických městských parcích a další témata.
422 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.
Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2017, rozměr 148 x 210 mm, 420 s., čb, bar. příloha, bez ISBN, česky

Sborník prací z historie dějin a umění 8/2015 in stock

640,00 Kč
in stock
Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Korespondence a životopisy významných osobností, vzpomínky, heraldické památky, druhá světová válka na Klatovsku a další témata.
590 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.
Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2015, rozměr 148 x 210 mm, 589 s., čb, bar. příloha, bez ISBN, česky

Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013 in stock

150,00 Kč
in stock
Nové poznatky k městskému opevnění v Klatovech, architektura ve městě ve třicátých a čtyřicátých letech, Klatovy za heidrichyiády včetně dosud neuveřejněných otřesných záběrů na exekuce ve Spáleném lese, korespondence předních osobností klatovského veřejného a kulturního života, vápenictví na Čachrovsku a další zajímavé příspěvky z historie regionu.
Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2013, rozměr 148 x 210 mm, 414 s., čb, bar. příloha, česky

Sborník prací z historie a dějin umění 6/2011 in stock

100,00 Kč
in stock
Dějiny dominikánského řádu, archeologický výzkum na hradě Rabí, Klatovy za okupace a další zajímavé příspěvky z historie regionu.
Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2011, rozměr 148 x 210 mm, 319s., čb, bar. příloha, česky, ISBN 978-80-86104-97-3

Sborník prací z historie dějin a umění 3/2003, Klenová in stock

100,00 Kč
in stock
Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2003, rozměr 148 x 210 mm, 263 s., čb., bar. příloha, česky, ISBN 80-85628-97-x

Sborník prací z historie dějin a umění 2/2003, Klatovy in stock

100,00 Kč
in stock
Galerie Klatovy - Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2003, rozměr 148 x 210 mm, 206 s., čb. s bar. přílohou, česky, ISBN 80-85628-78-3

Skleněná krása. Historie novomitrovické sklárny in stock

80,00 Kč
in stock
Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané v roce 2012
Muzeum Blovice, r. 2012, rozměr 148 x 210 mm, 52 s., bar., ISBN 978-80-87495-06-3

Blovice. Církevní a židovské památky in stock

30,00 Kč
in stock
Drobný sborník věnovaný církevním a židovským památkám Blovic.
Muzeum Blovice, 2010., rozměr 148 x 210 mm, 60 s., čb., ISBN 978-80-87495-001-1