Programy Masarykových politických stran

Programy Masarykových politických stran
ISBN: 978-80-861142-60-9
Availability: in stock
including VAT
your price520,00 Kč
ps
Jana Malínská

Programy Masarykových politických stran


Předkládaný svazek Spisů T. G. Masaryka je vzhledem k ostatním dosud vydaným svazkům nestandardní, neboť obsahuje kromě Masarykových textů také texty jiných autorů. Všechny texty se zabývají otázkami programu a organizačních záležitostí politických stran. V tomto svazku předkládáme různorodé publikované prameny, jen zčásti určené široké veřejnosti, které umožňují nahlédnout do myšlenkového světa dvou politických stran úzce spjatých s T. G. Masarykem – České strany lidové a České strany pokrokové. Texty se bezprostředně dotýkají obou stran, v jejichž čele T. G. Masaryk stál v letech 1900–1914. Svazek je vybaven nejen jmenným, ale též věcným rejstříkem.

Z obsahu:

1900

Poměr naší strany ke stranám ostatním
Rámcový program Čěské strany lidové (realistické)
Náš první sjezd
Náš sjezd a veřejnost
Politický klub České strany lidové (ustanovující schůze 18. května)

1905

Alois Hajn, Ku programu pokrokové strany českoslovanské
Pokroková strana českoslovneská
Program České strany pokrokové
Nová organizace politická
Dnešní situace a úkoly strany i lidí pokrokových

1906

Ustavení České strany pokrokové

1907

Program a organizační statut České strany pokrokové
Drobné zprávy politické

1908

Sjezd České strany pokrokové v Praze
Organizační řád České strany pokrokové
Jazykový pracovní výbor

1909

Organizační sjezd pražského kraje
Kurs o našich stranách politických
Program České strany pokrokové

1911

Valný sjezd lidové strany pokrokové

1912

Komunální program České strany pokrokové
III. sjezd České strany pokrokové
Politická situace
Program České strany pokrokové

Společná prohlášení

1900
Naším stoupencům! Přátelům našeho příštího deníku!
Z naší strany
V Praze dne 30. března 1900

1907
Českému voličstvu

1908
Česští voličové!
Připravujte se na sjezd České strany pokrokové!
Sjezd České strany pokrokové
Stoupencům České strany pokrokové!

1912
III. valný sjezd České strany pokrokové

Ediční poznámka
Rejstřík jmenný
Souhrný věcný rejstřík

Masarykův ústav AV ČR, Praha 2019, 644 str., 145 x 210 mm, ISBN 978-80-861142-60-9