Proměny a kontinuita české komunální politiky díl I.

Proměny a kontinuita české komunální politiky díl I.
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena360,00 Kč
ks
Jan Čopík

Proměny a kontinuita české komunální politiky

Díl I - do roku 1945

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní, okresní a zemské samosprávy a jejích orgánů ze správního hlediska, tak každodenní fungování komunální politiky (personální složení, obsah politických debat apod). PO obecné části následuje oddíl s případovými studiemi, kde je analyzováno a komparováno 6 obcí (5 v okrese Náchod, jedna u Prahy). Kniha je vybavena přílohami se složením zastupitelstev, jmenným rejstříkem a čb. ilustracemi.

Obsah:

Předmluva

Struktura územní samosprávy: Osady a obce / Vyšší stupeň územní samosprávy - okresy, kraje, země

Vývoj územní samosprávy a proměny komunální politiky
 • Předlitavsko (od roku 1862 do zániku rakousko-uherské říše): Orgámy obcí / Volby do obecní samosprávy / Působnost a financování obcí / Polemiky, štěpení a lokální politické mechanismy / Okresní samospráva / Zemská samospráva
 • Meziválečné Československo (1918-1939): Volby od obecních samospráb / Polemiky, štěpení a lokální politické mechanismy / Okresní a zemská samospráva
 • Protektorát Čechy a Morava (1939-1945.
Proměny občanské a politické participace

Lokální politické stranictví do roku 1945
 • Počátky a rozvoj (od šedesátých let 19. století do roku 1938): Právní rámec politického stranictví / Místní organizace agrární strany v obci Černčice / Místní Domovina domkářů a malorolníků v obci Nahořany / Politické strany v obcích mezi světovými válkamy / Osobnosti - příklad "agrární" rodiny Pozdílků
 • Republika česko-slovenská
 • Proteketorát Čechy a Motava
Kontinuita a diskontinuita lokální politické reprezentace

Případové studie
 • Komentář k pramenům (kroniky obcí)
 • Úholičky: Charakteristika a historie obce. Socioekonomická data / Místní občanská sdružení / Samospráva v obci do r. 1945 / Soudržnost, štěpení a závěry
 • Nové Město nad Metují: Charakteristika a historie obce. Cocioekonomická data / Místní občanská sdružení / Samospráva v obci do r. 1945 / Soudržnost, štěpení a závěry
 • Krčín: Charakteristika a historie obce. Socioekonomická data / Místní občanská sdružení / Samospráva v obci do r. 1945 / Soudržnost, štěpení a závěry
 • Bohuslavice: Charakteristika a historie obce. Socioekonomická data / Místní občanská sdružení / Samospráva v obci do r. 1945 / Soudržnost, štěpení a závěry
 • Spy: Charakteristika a historie obce. Socioekonomická data / Místní občanská sdružení / Samospráva v obci do r. 1945 / Soudržnost, štěpení a závěry
 • Vrchoviny: Charakteristika a historie obce. Socioekonomická data / Místní občanská sdružení / Samospráva v obci do r. 1945 / Soudržnost, štěpení a závěry

Závěrem

Prameny a literatura

Seznam zkratek

Přílohy

Souhrn

Summary

Jemnný rejstřík