Proměny dějin umění

Proměny dějin umění
ISBN: 978-80-86197-89-0
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Obsah:

Slovo úvodem

Dějiny umění mimo kánon
 • Úvod. Milena Bartlová
 • Prehistorie vizuálních studií. Marta Filipová
 • Vizuální kultura: mezi lokálním a globálním pohledem. Milan Kreuzziger
 • Serlio v rukách indiánů. Syntéza a synkretismus aztéckých a evropských uměleckých forem. Pavel Štěpánek
 • Meteor v tmavé noci. Karikatura a dějiny českého výtvarného umění. Tomáš Winter
 • Rodové aspekty "odporného". Zuzana Štefková
 • Kyberfeminismus mezi uměním a globální technokulturou. Denisa Kera
 • Aspekty čerstvého videoartu. Steina a Woody Vasulkovi. Lenka Dolanová
Umění, památka a trh
 • Úvod. Roman Prahl
 • Umělecké dražby mezi komercí a prestiží. Lubomír Slavíček
 • Masové publikum, hromadná podívaná a skrytý trh umění. Roman Prahl
 • Hrady a zámky v Čechách: k prehistorii turistického průmyslu. Marek Krejčí
 • Autentické památky, architekti a podnikatelé: modernizace a asanace Prahy. Kateřina Bečková
 • Fillologie: falzum a dějiny umění dnes. Vojtěch Lahoda.
Tradice a současnost sochařství
 • Úvod. Petr Wittlich
 • Způsoby organizace sochařské práce v rámci hutě, cechu a mimo ně v období gotiky. Aleš Mudra, Michaela Ottová
 • Poznámky k charakteru sochařství vrcholného baroka na Moravě. Helena Zápalková
 • Kulturní podmínky novodobého sochařství. Petr Wittlich
 • Soukromé poselství veřejnosti: Sochařství na průčelí pražského domu v období historismu. Petr Šámal
 • Figurální socha a modernistický objekt. Iva Mladičová
 • Sochařská sympozia šedesátých let. Marcel Fišer.
 • Přesahy sochařství v českém výtvarnému umění 1950-2000. Jiří Zemánek
Ve stínu ideologií: dějiny umění a výtvarná kritika v českých zemích 1918-1970
 • Úvod. Marie Klimešová, Lubomír Slavíček
 • Od Šestky k trojkám. Vít Vlnas
 • Popelčiny bílé ruce. Milena Bartlová.
 • Meze možností: dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918-1938. Pavel Šopák
 • Od křesťanského chrámu k pěticípé hvězdě - Od Fillova Čtenáře Dostojevského k Foltýnovu Dostojevskému. Marie Rakušanová
 • Pierre Restany a české umění v letech 1960-1970: hledání alternativy nového realismu. Lada Hubatová-Vacková
Abstracts

Scriptorium 2007, rozměr 148 x 210 mm, 272 s., čb, česky, ISBN 978-80-86197-89-0