Protirazník: tvorba písma v 16. století a dnes

Protirazník: tvorba písma v 16. století a dnes
ISBN: ISBN 978-80-88308-84-3
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Fred Smeijers

Protirazník: tvorba písma v 16. století a dnes

V typografii dosud dominují písmové formy vytvořené během prvních sta let evropského knihtisku. Jaké byly postupy a přístupy skryté za těmito formami? Fred Smeijers je designér písma, který se naučil navrhovat a řezat razníky: základní nástroje pro tvorbu kovových liter. Kniha vychází ze studia historických precedentů a má významnou relevanci pro současnost. Publikaci Protirazník (1997) otevírají některé základní otázky: co přesně je – v jakékoli době – typografické písmo? Jak se liší od toho, co nazýváme psaním? Jak typografická písma hodnotit? Historický exkurs začíná u písem italských humanistů 15. století. Jejich abstraktní ideály jsou v naprostém rozporu s materiálními možnostmi výroby. Rozlišují se zde dva základní principy: první, kdy je pro vytváření razníků využíván soubor protirazníků (nebo též kontrapunců), a druhý, kdy se každý razník vyrývá nanovo. Smeijers považuje protirazník za zásadní pomůcku. Zajišťuje pravidelnost formy, opakovatelnost, rychlost výroby a vytváří svébytný designový systém. Ústřední kapitoly knihy tuto diskusi dále rozvíjejí, zaměřují se blíže na typografická písma a razníky z 16. století, které jsou dochovány zejména v antverpském muzeu Plantin-Moretus.

Obsah

Předmluva a poděkování

Zásadní faktory
Proč tato kniha?
Terminologie
Tři způsoby tvorby písmen
Litera: hra černé a bílé
Srovnání písmových typů

Písmorytectví v kontextu
Písmo a italský intelekt
Role razníku ve výrobě tiskového písma
Písmorytec a historikové
Kde se vzalo písmorytectví
Vzestup a pád písmorytců

Řezání razníků v 16. století
Ražba razníkem a odrývání
Radost oceli
Fournier o písmorytectví
Jak si počínat doopravdy
Upravování obrazu

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, rozměr 110 x 195 mm, 202 s., čb., česky, ISBN 978-80-88308-84-3