Průmyslové dědictví: lnářství, bavlnářství a hedvábnictví Šumperska a Jesenicka

Průmyslové dědictví: lnářství, bavlnářství a hedvábnictví Šumperska a Jesenicka
ISBN: 978-80-88240-25-9
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Michaela Ryšková - Pavla Dubská - Petra Mertová
Průmyslové dědictví:
Lnářství, bavlnářství a hedvábnictví Šumperska a Jesenicka

Publikace je věnována průmyslovému dědictví spojenému s textilní výrobou v regionu Šumperska a Jesenicka. Zdejší textilní průmysl představoval dominantní složku hospodářského života severní Moravy a severozápadního českého Slezska. Přírodní a klimatické podmínky vytvářely vhodné prostředí především pro pěstování lnu, na které navázalo jeho další zpracování. Na konci 18. století se v regionu začala zpracovávat také bavlna a po roce 1850 se rozšířilo tkaní hedvábných a polohedvábných látek. Ačkoli je dnes textilní výroba až na výjimky minulostí, její dědictví je v Šumperku a Jeseníku, stejně jako v dalších městech a obcích regionu, stále přítomné.

Úvodní kapitoly se zabývají historickým vývojem v oblasti převažující lnářské a hedvábnické výroby, přičemž pozornost je soustředěna zejména na období 19. a první poloviny 20. století, tedy na dobu rozmachu průmyslové výroby a největšího stavebního rozvoje zdejších textilních podniků. Na historické pasáže navazuje přehled významných podnikatelů a firem. Výběr zastoupených subjektů se odvíjí především od jejich důležitosti v dějinách zdejší textilní výroby, od význačného postavení v rámci stavebního vývoje nebo od památkových hodnot dochovaných areálů.  V samostatné kapitole je stručně představena technologie zpracování lnu, hedvábí a bavlny, jež má čtenáři pomoci udělat si základní představu o tom, jaké procesy v místních přádelnách, tkalcovnách a úpravnách probíhaly. Stěžejní kapitola se věnuje stavebnímu vývoji textilních provozů. Vybrány a blíže představeny jsou ty existující areály, jež jsou významné pro své hodnoty historické, typologické, architektonické nebo technické. Jejich stavební vývoj je mimo archivní plány nebo současné fotografie ilustrován také početnými kresebnými rekonstrukcemi. Závěrečná část knihy je tvořena registry, v nichž jsou evidovány a lokalizovány jednotlivé textilní provozy se zaměřením na ty podniky, ke kterým se podařilo dohledat alespoň základní informace.

Obsah:

Úvod

Historické souvislosti

    Vývoj lnářského a hedvábnického průmyslu do roku 1918
    Lnářský průmysl
    Hedvábnický průmysl
    Období první Československé republiky
    Vývoj textilního průmyslu v letech 1938-1946

Výběrový katalog podnikatelů a firem

    Wilhelm Brass a synové
    G.A. Buhla syn
    Franz Bujatti
    Johann Ernst Klapperoth/Friedrich Ulrich a syn
    Norbert Langer a synové
    Mechanická přádelna lnu v Loučné nad Desnou
    Mechanická přádelna lnu v Šumperku
    Ed. Oberleithnera synové, Oberleithner a spol.
    Regenhart a Raymann
    Felixe Reiterera synové
    Hermann Schefter
    Schmieder a spol. / Emanuel Fischmann (Emanuela Fischmanna synovec)
    I. Seidl a spol.
    Karl Seidl sen.
    S. Trebitsch a syn
    Vinciguerra a spol.

Technologie

      Technologie lnářské výroby (do roku 1945)

    Len
       Botanická charakteristika
       Morfologie
    Semenářství
    Pěstování lnu
    Zpracování lnu
       Sklizeň
       Sušení
       Odsemenění
       Rosení
       Močení
    Tření lnu
    Ruční předení lněné příze
    Potěrání – strojní tření
       Zušlechťování koudele
       Vochlování
    Strojní předení lněné příze
       Nakládání
       Sdružování
       Posukování
       Předpřádání
       Dopřádání
       Typy přízí
    Tvorba tkanin
       Soukání osnovy a snování
       Soukání útku v kopsovnách
       Tkaní
       Vazba tkaniny
       Přehlížení
       Nopování a vyšívání
       Adjustace
    Zušlechťování
       Předúprava lnu
       Bělení
    Úprava tkanin
       Postřihování
       Kalandrování
       Mandlování
    Valchování (potloukání) tkaniny

      Technologie bavlnářské výroby

    Bavlník
    Spřádání bavlněných vláken
    Výroba bavlnářských tkanin
    Úpravy bavlnářských přízí a tkanin
    Technologie hedvábnické výroby
    Hedvábí
    Zpracování přírodního hedvábí
       Odkližování a zušlechťování surových gréží
       Zatěžkávání hedvábí
       Barvení a potisk
       Tkaní látek
       Výrobky
       Povrchové úpravy
    Náhrady přírodního hedvábí

Stavební vývoj

    Tkalcovské manufaktury
    Přádelny a tkalcovny
    Etážové tovární budovy
       Mechanická přádelna lnu v Šumperku
       Mechanická přádelna lnu na Šumpersku a Zábřežsku
       Mechanická přádelna lnu v Jeseníku
       Mechanická přádelna bavlny v Zábřehu
       Niťárny
       Mechanické tkalcovny
       Pomocné objekty
    Haly
       Mechanické tkalcovny hedvábného zboží
       Mechanické tkalcovny lněného a bavlněného zboží
       Niťárny
       Velkorozponová hala tkalcovny hedvábí v Zábřehu
    Tkalcovské dílny
    Tkalcovské kolonie
    Bělidla a úpravny

Výběrový katalog objektů areálů

    Hanušovice, místní část Holba, Oberleithner a spol., přádelna lnu
    Jeseník, Regenhart a Raymann, bělidla a úpravny lněné příze a zboží
    Jeseník, Regenhart a Raymann, mechanická přádelna lnu a tkalcovna lněného zboží
    Jeseník, Regenhart a Raymann, mechanická a ruční tkalcovna lněného zboží
    (dříve Aug. Küfferle) a tkalcovská kolonie
    Libina, Norbert Langer a synové, mechanická tkalcovna lněného a bavlněného zboží
    Loučná nad Desnou, mechanická přádelna lnu a konopí
    Oskava, Norbert Langer a synové, bělidlo a úpravna lněného a bavlněného zboží
    Staré Město, G. A. Buhla a syn, bělidlo, úpravna a niťárna
    Sudkov, I. Seidl a spol., mechanická přádelna lnu a bavlny
    Šumperk, Franz Bujatti, mechanická tkalcovna hedvábného zboží
    Šumperk, Johann Ernst Klapperoth, manšestrová manufaktura
    Šumperk, Mechanická přádelna lnu v Šumperku, později Ed. Oberleithner synové, mechanická tkalcovna lněného zboží
    Šumperk, Ed. Oberleithner synové, bělidlo a úpravna lněného zboží
    Šumperk, Ed. Oberleithner synové, správa, obchod a ruční tkalcovna
    Šumperk, Felixe Reiterera synové, mechanická tkalcovna hedvábného zboží
    Šumperk, Karl Siegl sen., bělidlo, úpravna a ruční tkalcovna lněného zboží
    Šumperk, Karl Siegl sen., mechanická tkalcovna lněného zboží
    Šumperk, Schmieder a spol., později Em. Fischmann, tkalcovna hedvábného zboží
    Šumperk, Vinciguerra a spol., továrna na hedvábné nitě

Registr

Literatura a prameny

Summary

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ostravě, 2021, rozměr 165 x 240 mm, 272 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88240-25-9