Průzkumy památek 1994/1

Průzkumy památek 1994/1
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Obsah

M. Ebel, J. Škabrada: Stavebně historický průzkum domu čp. 22 ve Zbečně (tzv. Hamousův statek)
F. Gabriel: Středověká pec ve Zbečně čp. 22
E. Volfová, J. Žižka: Kostel sv. Martina ve Zbečně ve světle poznatků z oprav fasád
F. Gabriel, P. Macek, P. Zahradník: Kostel Matky Boží (sv. Vavřince) v Novém Bydžově
V. Razím: Nové poznatky z opravy Křivoklátu - východní část horního hradu
L. Lancinger, L. Svoboda: Stavební proměny zámeckého areálu v Novém Městě nad Metují
M. Ebel, P. Vlček: Židovská radnice v Praze

Materiále