Průzkumy památek 1994/2

Průzkumy památek 1994/2
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal: Průzkumy památek – jejich význam v kulturním životě národa

Studie
Jan Muk: Stavebně historický výzkum táborského podzemí
Jakub Vítovský: K datování, ikonografii a autorství Staroměstské mostecké věže
Jan Anderle: Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích
František Kašička: Ivančice u Brna - stavebně historický průzkum staré radnice
Martin Ebel: Zapomenutý barokní klášter minoritů v Pardubicích
Václav Vančura: Sochařská výzdoba kostela sv. Šimona a Judy milosrdných bratří a raná tvorba M. V. Jäckela
   
Materiálie
Jan Žižka: Příspěvek k poznání charakteru a barevnosti omítek historických staveb (poznatky z několika okresů středních Čech z let 1981-1994)
Vladislav Razím: Ke stavebnímu vývoji románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Česticích (okres Strakonice)
Jan Sommer:  Gotické průčelí domu čp. 634/I v Praze
Pavel Kroupa, Jaroslava Kroupová: Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech u Prahy
Karel Kuča: Kostel Matky Boží (sv. Vavřince) v Novém Bydžově – dodatek
   
Z odborného tisku
Zdeněk Dragoun, Jaroslav Peška: Archeologické výzkumy památek v Čechách a na Moravě publikované v roce 1993
Jiří Varhaník, Jiří Fajt: Články s tématikou průzkumů památek ve významných periodikách

Stavebně historické průzkumy
Petr Macek: K soupisu stavebně historických průzkumů
Olga Geislerová: Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu středních Čech v Praze