Průzkumy památek 1998/2

Průzkumy památek 1998/2
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Obsah:

Jiří Varhaník: K některým aspektům stavebně historických průzkumů a jejich aplikaci v památkové praxi
Pave Kroupa: K problematice vývoje sakrálního umění první poloviny 14. století
Pavel Borský, Dagmar Černouškouvá, Lubomír J. Konečný: Kostel sv. Leonarda v Mušově
Martin Ebel, Jan Frolík, Vladislav Razím (Exkurs: Pavel Vařeka): Opevnění města Českého Brodu

Materiálie

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml: Zjištění záchodového rizalitu v románském domě čp. 16/1 na Starém Městě pražském
Jiří Varhaník: Pozdně románské komorové střílny hradu Landštejna
Zdeněk Procházka: Kostel Všech svatých v Horšově
Jan Sommer: Věž kostela v Ředhošti a její obranná funkce ve středověku
Jiří Bláha, Josef Hrdlička: Kostel sv. Vojtěcha poblíž Studnic u Telče (K podobě pozdně středověkých krovů v okolí Telče)
Tomáš Kyncl: Dendrochronologické datování krovů kostela sv. Vojtěcha poblíž Studnic u Telče a kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově
Martin Ježek, Jiří Slavík: K možnostem  interpretace nálezů v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři (Cesta jedné hypotézy do encyklopedií)
Jan Anderle, Josef Čihák, Martin Ebel, Karel Nováček: Kolomazná pec v Plzni - Bolevci

Recenze

Z odborného tisku