Průzkumy památek 2003/1

Průzkumy památek 2003/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
Petr Kroupa: Autenticita památek a my

Studie
Miloš Suchomel, Pavel Zahradník: Archivní prameny o sochařské tvorbě Jana Hájka
Milada Radová-Štiková: Portál v Záboří nad Labem
Michal Panáček: Kostel sv. Kříže v České Lípě a stavebně historická analýza krovu jeho stanové střechy

Materiálie
Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml: Několik nových poznatků o pražských románských domech
Radim Vrla: Hrad Starý Světlov
Michal Panáček, Milada Radová-Štiková: Stanová střecha s vyhlídkovou bání domu čp. 15 Kalich
Petr Uličný: Valdštejnovo casino u Jičína
Jan Pešta: Z průzkumu domu čp. 209 ve Vrchlabí
    
Zprávy
Alfréd Schubert: Zpráva o 2. konferenci stavebně historického průzkumu (téma - okna, dveře)

Stavebně historické průzkumy
Jan J. Outrata, Lenka Matiášková: Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze III-Josefov
Martin Ebel: Grant GA ČR 103/00/1191 – centrální archiv stavebně historických průzkumů, přírůstky za rok 2002