Průzkumy památek 2004/2

Průzkumy památek 2004/2
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
Jan Žižka: Něco o práci památkáře a jednom druhu průzkumů architektonického dědictví

Studie
Jan Beránek, Martin Ebel, Petr Čech: Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci
Karel Nováček, Vladislav Razím, Martin Ebel: Opevnění města Tachova
Petr Kroupa: Hrad Nový Hrádek u Znojma
Tomáš Kyncl, Lenka Šabatová: Dendrochronologické datování dřeva ze zříceniny hradu Nový Hrádek
Richard Biegel: Architekt Anselmo Lurago
    
Materiálie
Jindřich Noll, Jiří Varhaník: Příspěvek k poznání vnějšího opevnění Kunětické Hory (K otázce původní podoby pernštejských rondelových fortifikací)
Luboš Lancinger: Jindřišská věž na Novém Městě pražském ve světle archivních pramenů
Jan Pešta: Zámek Jirny
Jan Anderle, Martin a Ivana Ebelovi: Bolevecká soustava rybníků – příspěvek k dějinám rybníkářství na Plzeňsku
    
Zprávy
Jindřich Noll: Od hledání stop k praktickému užití - stavebněhistorický průzkum v péči o památky
    
Z odborného tisku
Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Lukešová, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Barbora Roučková, Jiří Slavík: Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2003
Lukáš Hyťha, Hana Martinková: Bibliografický rejstřík časopisu Průzkumy památek – ročník 1–10, 1994–2003