Průzkumy památek 2007/2

Průzkumy památek 2007/2
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Úvodník
Miloš Suchomel
Průzkum - zásadní etapa restaurace
Studie
Miloš Suchomel
K výtvarnému dualismu barokní sochařské umělecké tvorby
Vzájemný vliv a význam sochařsko-malířské výtvarné metody na základě archivních materiálů a restaurátorských průzkumů, význam dobového vkusu 
Michael Rykl
Příspěvek k výzkumu středověkých světnic
Dílčí zobecnění na základě nálezů (nejstarší datace 1337 ze Starého Města pražského, dále příklady ze Lštění, Kestřany a Lošany) 
Jan Pešta
Pražská usedlost Hřebenka
Popis, vývoj, současná podoba původně raně barokní stavby, na poč. 20.stol. určené k demolici, následně přestavěné 
Materiálie
Helena Ammerich - Eliška Fechnerová - Zoi Spyranti
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela Všech svatých ve Stvolínkách
Dějiny obce, analýza její historické urbanistické struktury, popis objektu, stavební vývoj 
Karel Kibic ml.
Zámecká věž a kostel sv. Martina v Nových Dvorech 
Specifický projev doby renesance na Kutnohorsku
Nové nálezy při opravě - podoba interiéru věže, renesančně upravované, řešení její barevné výzdoby, přístavba kostela, včetně dendrochronologického zpřesnění jeho výstavby 
Jan Kypta
Stopy neobvyklé ztužující konstrukce ve zdivu bašty hradu Helfenburka u Bavorova
Prezentace dokumentovaných prvků patřících k pohusitské fortifikaci, popis reliktů 
Eva Zápalková
Křížové cesty při poutních místech ve východních Čechách
Společné znaky uměleckohistorické, sociokulturní, řemeslné zvyklosti, patronace, katalog lokalit (datace, zakládání, vývoj) 
Hana Hermanová
Gotické dřevořezby v jindřichohradeckém muzeu
Chronologicky členěné skupiny souboru, jejich typologie a vlivy
Zprávy
Jan Sommer
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ- poznámky k postupu v roce 2006
Z odborného tisku
Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Daniel Kovář, Markéta Krmenčíková, Blanka Kynčlová, Hana Lukešová, Hana Martinková, Jitka Neužilová, Barbora Roučková, Jiří Slavík, Vlastimil Sochor, Vanda Svobodová
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2006