Průzkumy památek 2008/2

Průzkumy památek 2008/2
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps

Obsah:

Úvodník

 • PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D.:
  O vzdělávání památkářů, jednom výročí a také perspektivách památkářské profese, s. 1-2

Studie

 • Jan VESELÝ, Michal PATRNÝ:
  Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze, s. 3-38.
 • Jan KYPTA, Barbara MARETHOVÁ, Zdeněk NEUSTUPNÝ:
  K počátkům hradu Křivoklátu (výsledky archeologického výzkumu tzv. dolního hradu v letech 2004-2006), s. 39-68.
 • Vladislav RAZÍM, Pavel ZAHRADNÍK:
  Městské opevnění a jeho vztah k vývoji středověké Telče, s. 69-98.
 • Jiří BLÁHA, Tomáš KYNCL:
  Přínos dendrochronologie pro poznání stavebních památek města Telče, s. 99-118.

Materiálie

 • Miroslav KOVÁŘ, Jaroslav PODLISKA:
  Nález pozůstatku neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském, s. 119-126.
 • Zdeněk DRAGOUN, Matouš SEMERÁD:
  Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském, s. 127-131.
 • Stanislava FEDROVÁ:
  Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komise, s. 132-158.

Zprávy

 • Jan SOMMER:
  Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ - poznámky k postupu v roce 2007, s. 159-167.

Z odborného tisku

 • Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2007, s. 168-198.
  Bibliografický přehled.