Průzkumy památek 2009/1

Průzkumy památek 2009/1
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps

Průzkumy památek 1/2009

Obsah:

Úvodník
Jan KLÁPŠTĚ:
Archeologie středověku v kruhu rodinném, s. 1-2.

Studie
Petr MACEK:
Zámek v Děčíně - dvojí barokní proměna panského sídla, s. 3-16
Jan ANDERLE, Vilém KNOLL:
Dějiny a stavební vývoj hradu, zámku a zámeckého kostela ve Starém Hrozňatově (Kinsbergu), s. 17-44.
Richard BIEGEL, Michal NOVOTNÝ:
Stavba budov Československého zemědělského musea a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze, s. 45-72.
Dagmar ČERNOUŠKOVÁ, Zoja MATULÍKOVÁ, Martina STRAKOVÁ, Robert VÁCLAVÍK, Petr VŠETEČKA:
Vila Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách ve světle komplexního průzkumu, s. 73-106.

Materiálie
Richard PŘIKRYL, Miroslava NOVOTNÁ, Zuzana WEISHAUPTOVÁ, Aneta ŠŤASTNÁ:
Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba, s. 107-123.
Daniel KOVÁŘ:
Vyobrazení dominikánského kláštera v Českých Budějovicích z přelomu 16. a 17. století, s. 124-127.
Martina HRABOVÁ:
Zapomenutá funkcionalistická vila architekta Karla Hannauera, s. 128-141.
Viktor BLAŽEK, Jiří SLAVÍK:
Ještě ke Křížovým cestám při poutních místech ve východních Čechách, s. 142-144.

Recenze
Alfréd SCHUBERT:
O vratech a dveřích zdobených dřevořezbou, s. 145-146.
David Junek: Polička – klasicistní vyřezávaná vrata a dveře.

Stavebně historické průzkumy
Tomáš SNOPEK:
Seznam SHP uložených v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, 1. část – Josefov, s. 147-151.

Z odborného tisku
Hana MARTINKOVÁ, Lukáš HYŤHA:
Obsah časopisu Průzkumy památek – přehled ročníků 11-15, s. 152-166.
S rejstříky.