Průzkumy památek 2011/2

Průzkumy památek 2011/2
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Národní památkový ústav
 
Průzkumy památek 11/2011
 
Obsah:
 
Úvodník
Průzkumy památek v Bavorsku
Modely a realizace v systému státní památkové péče
Richard Němec
 
Studie
Zámek v Mníšku pod Brdy
Archivní prameny a jejich význam pro poznání stavebního vývoje
Pavel Zahradník
Kostel sv. Floriána v Ústí nad Labem-Krásném Březně
Jan Leibl - Táňa Nejezchlebová - Kamil Podroužek
Chóry katedrály sv. Víta v Praze
Petr Uličný
 
Materiálie
Příspěvek k poznání stavebních dějin západní části jádra hradu Lukova
Radim Vrla
Architektonicko-reštaurátorský výskum letného kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach
Ivan Pilný - Peter Szalay
 
Recenze
Martin Gaži (ed.), Český Krumlov.
Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví
Jan Kypta
Petr Kozák - Dalibor Prix - Michal Zezula a kolektiv, Kostel sv. Martina v Bohušově
Jan Kypta
Vladimír Maňas - Zdeněk Orlita - Martina Potůčková (eds.),
Zbožných duší ůl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
Jan Kypta
 
Z odborného tisku