Průzkumy památek 2012/2

Průzkumy památek 2012/2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena200,00 Kč
ks

Obsah:

 
Úvodník
Jiří Škabrada: Průzkumy lidové architeltury včera a dnes
 
Studie

Miroslav Kolka, Tereza Konvalinková: Plošný průzkum vesnických sídel na příkladu vesnice Pavlovice
Zuzana Vařeková: Sedlec u Vysokého Mýta – Průzkum vesnických staveb
Jan Kypta, Robert Šimůnek, Jan Veselý, Zdeněk Neustupný: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci ve 12.–14. století – Architektura jako odraz sociálních proměn
Eva Vyletová, Alena Nachtmannová: Klášterní kostel cyriaků v Benátkách nad Jizerou
Jaroslav Skopec, Václav Zeman: Kostel sv. Anny v Jedlce na Děčínsku
Michal Patrný: Stavební vývoj chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně od 14. do 20. století

Materiálie

Vladislav Razím: Průchod v městské hradbě u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Ladislav Varadzin, Bořivoj Nechvátal: Nové poznatky o předrománském kostele centrální dispozice na Vyšehradě (Předběžná zpráva)
Jarmila Čiháková: Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze
Radim Vrla: Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova
Lenka Češková: Plánování a výstavba jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně kolem roku 1600
Pavel Zahradník: Špitál v Kuksu v roce 1713
 
Metodické články

Jan Pešta: Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel (informace k přípravě metodiky)
Petr Macek: Komplexní metodika stavebněhistorického průzkumu
Jan Veselý: Příprava nové metodiky měřické dokumentace památkových objektů pro potřeby památkové péče
František R. Václavík: Metodika inventarizace architektonických prvků
Jakub Chaloupka: Dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků - k připravované metodice

Recenze

Jan Kypta: Robert Šimůnek – Roman Lavička, Páni z Rožmberka 1250–1520: jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách
Jan Kypta: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
Jiří Varhaník: Ročenka pamiatkovýchh vyskumov 2010

Z odborného tisku

Petra Besperatová, Zdeněk Dragoun, Jakub Drozda, Linda Hajžmanová, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Gerda Lorencová, Hana Martinková, Irena Nováková, Zdeňka Prokopová, Jiří Slavík, Zuzana Stádníková, Vanda Svobodová, Regina Sypecká, Zuzana Šonská, ...
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2011