Průzkumy památek 2014/2

Průzkumy památek 2014/2
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
OBSAH ČÍSLA:


Úvodník

Jindřich Noll: Památky 19. a 20. století, jejich ochrana a průzkumy


Studie

Daniel Kovář; Jan Kypta; Jaroslav Šulc: Architektura jako výraz sociálního vzestupu. Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku

Petr Uličný: Valdštejnský palác v Praze. Revidované dějiny, nové souvislosti

Eva Vyletová: Roubené městské domy 17. století v Bělé pod Bezdězem

Danuška Kouřilová: Komplex staven hospodářsko-provozního cgharakteru tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí. Geneze architektonického záměru a vývoj stavební formy v procesu realizace


Materiálie

Petr Freiwillig: Vodní obilní a hořčičný mlýn v Dětřichovci. Příspěvek ke vztahu stavebního a technologického vývoje vodních mlýnů

Jiří Havlice; Libor Kodýdek; Daniel Šnejd: Středověké jádro domu zemědělské usedlosti čp. 1 V Mirkovicích
Výsledky hloubkového výzkumu

Karel Foud: Usedlost čp. 46 v Líšině. Příspěvek k poznání stavební výbavy selského dvora na jižním Plzeňsku

Jiří Švec; Zuzana Vařeková: Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta

Jan Hanzlík; Alena Sellnerová; Hana Veselá: Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století


Recenze

Pavel Kroupa: Ludwig der Bayer wir sind Kaiser!, (Hrsg. Peter Wolf, Evamaria Brockhoff, Elisabeth Handle-Schubert, Andreas Th.Jell, Barbara Six)

Jiří Varhaník: Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku


Z odborného tisku

Dita Roubíčková: Průzkumy Památek v odborném tisku za rok 2013