Průzkumy památek 2015/2

Průzkumy památek 2015/2
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
Jan Kypta: Kultura bydlení jako nedohlédnutelný úběžník mezioborového výzkumu
Studie
Jan Dienstbier, Ondřej Faktor, Jan Royt: Stredoveké nástenné malby v suterénu broumovské fary
Jiří Slavík: Exkurz 1: Ke stavebnímu vývoji nynějšího děkanství v Broumově
Miroslav Křížek, Pavel Padevět: Exkurz 2: Restaurování středověké nástěnné malby Posledního soudu v suterénu broumovské fary
Petr Gláser, Zdeněk Marek: Exkurz 3: Moderní techniky restaurátorské dokumentace nástěnných maleb
Matouš Jirák, Jindřich Kolda, Jiří Slavík: Malba Tance smrti v chodbě Hospitálu v Kuksu
Eva Skarolková, Matouš Jirák: Exkurz 1: Restaurování nástěnných maleb v chodbě severního křídla Hospitálu v Kuksu
Matouš Jirák, Jindřich Kolda, Jiří Slavík: Exkurz 2: Katalog nástenných maleb Tance smrti v chodbe severního krídla Hospitálu v Kuksu
Kamil Podroužek, Vít Honys: Štuková výzdoba interiéru zámku v Milešove
Jakub Krček: Hospodářské dvory kladrubského kláštera v 2. polovine 18. století
David Tuma: Průzkum a dokumentace venkovských školních budov založených v 19. stol.
Materiálie
Jiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd: Hamerský mlýn (Hammermühle) čp. 1 ve Starých Dobrkovicích u Českého Krumlova
Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka: Usedlost čp. 21 na Frýdštejně. Příspěvek k poznání historie a stavební podoby venkovského domu 1. poloviny 17. století
Karel Foud: Roubené sýpky z Močerad. Historický lidový stavební fond na Domažlicku ve světle nových poznatků
Tomáš Vítek: Příspěvek průzkumu krovu ke stavebním dějinám zámku Jánský Vrch
Eliška Racková, Zuzana Vařeková: Sgrafito zaniklé lunetové římsy zámku Orlice
Viktor Kovařík: Alabastrová řezba sv. Jana Nepomuckého ze soukromé sbírky v Čechách – nově objevené dílo sochaře Lazara Widemanna (Widmanna)
Recenze
Jan Kypta: Curt Becker et al. (Hrsg.): Thilo von Trotha. Merseburgs legendärer Kirchenfürst
Jan Kypta: Dalibor Prix: Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu
Z odborného tisku
Dita Roubíčková: Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2014