Průzkumy památek 2016/2

Průzkumy památek 2016/2
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodník
Dalibor Prix: Stavebně historické průzkumy, dějiny umění a periferie

Studie
Roman Lavička: Netolická archa v kapli zámku Hluboká nad Vltavou. Osudy, stáří a ikonografie pozdně středověkého oltáře
Eva Vyletová: Průzkum suterénu domů čp. 28 a 29 v Mladé Boleslavi. Příspěvek ke stavebnímu vývoji městského domu a parcelaci ve středověku
Jan Anderle, Linda Foster, Marcela Waldmannová: Pivovar a sladovna na hradě Velhartice
David Tuma: Průzkum a dokumentace venkovských školních budov z období od počátku 20. století do konce první republiky


Materiálie
Miloš Buroň, Ivan Peřina, Pavel Zahradník: K podobě hradu a zámku v Žacléři
Jan Štětina: Dokumentace severní fasády zámku Holešova
Daniel Šnejd, Jarmila Hansová: Sýpka usedlosti čp. 9 v Radošovicích
Karel Foud, Stanislav Plešmíd
Dveře roubených sýpek na příkladech datovaných staveb. Příspěvek k problematice poznání dobových výplní dveřních otvorů v lidové architektuře na Plzeňsku, Domažlicku a Klatovsku
Zdeňka Kortusová: Polonika v mobiliárních a knihovních fondech na území plzeňského kraje