Průzkumy památek 2017/1

Průzkumy památek 2017/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodník

David Merta, Marek Peška
Nezisková organizace na poli archeologie a stavebněhistorického výzkumu

Studie

Dalibor Prix
Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století

Zuzana Všetečková
„Příjezd, Setkání a Klanění sv. Tří králů“ na nástěnné malbě v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech

Markéta Pavlíková, Theodora Popova
Exkurz: Restaurování nástěnné malby „Průvod a Klanění tří králů“ v presbytáři kostela sv. Marina v Sedlčanech

Jan Štětina
Kostel sv. Václava v Hulíně

Jiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd
Renesanční roubená světnice v čp. 24 ve Vyšším Brodě v kontextu obdobných dochovaných příkladů na Českokrumlovsku

Pavel Zahradník
Archivní zprávy k životu a dílu architekta a stavitele Josefa Jedličky (1702–1784)

Václav Zeman
Vzorník evangelických kostelů od Julia Zeissiga a jeho vliv na architekturu v Čechách na počátku 20. století

Materiálie

Karel Žák - Richard Přikryl - Zuzana Weishauptová
Posouzení původu neobvyklých hornin ve zdivu hradu Týřova

Vladislav Razím
Doplnění poznatků o stavebním vývoji věžového paláce hradu Týřova

Alena Hadravová
K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích

Daniel Lyčka
Voluptuární stavby v liechtensteinských parcích v Nových Zámcích u Litovle a v Adamově

Diskuse

Maroš Volovár
Kostol košických dominikánov a jeho kameňosochársky program

Recenze

Jiří Varhaník
Dalibor Janiš – Jiří Holík – Jana Langová – Radim Vrla: Hrad Lukov, proměny opevněného sídla

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, r. 2017, rozměr 210 x 297 mm, 224 str., bar., ISSN 1212-1487